Skip to main content
CH1654326-Tawfik-2-sits-in-the-family-s-donkey-cart.JPG

Steeds meer kinderen met ernstige acute ondervoeding in Ethiopië

Vrijdag 17 Juni 2022

Als gevolg van droogte, ontheemding en conflicten is het aantal ondervoede kinderen in het oosten en zuidoosten van Ethiopië de afgelopen maanden enorm gestegen. Naar schatting 185.000 kinderen lijden nu aan ernstige acute ondervoeding.

De langdurige droogte in combinatie met de instabiliteit in het land, de COVID-19-pandemie en een gebrek aan financiering leidt ertoe dat meer dan een miljoen mensen dringend voedselhulp nodig hebben in verschillende regio’s in Ethiopië. 

De verwachting is dat extreme ondervoeding de komende maanden verder zal verergeren, aangezien de voedselprijzen blijven stijgen als gevolg van de devaluatie van de Ethiopische birr en de oorlog in Oekraïne. Hier bovenop komt de extreme droogte. Deze droogte is nu al desastreus is voor het vee, een belangrijkste inkomstenbron voor veel families. Ook gewassen zijn verwoest. 

Ernstige acute ondervoeding 
Ernstige acute ondervoeding is een levensbedreigende aandoening die dringende behandeling vereist. Het verzwakt het immuunsysteem van kinderen aanzienlijk, wat vaak betekent dat eventuele aanvullende medische complicaties of infecties dodelijk zijn. 

In de Dawa-zone zijn de opnamecijfers voor de behandeling van ondervoeding in de voedingscentra van Save the Children tussen september 2021 en januari 2022 met meer dan 320% gestegen. Gezinnen melden dat veel kinderen slechts één maaltijd per dag krijgen. 

Humanitaire hulp nodig 
De langdurige droogte blijft naar verwachting nog lang aanhouden. In het hele land hebben naar schatting bijna 30 miljoen mensen – een kwart van de bevolking – humanitaire hulp nodig, waaronder 12 miljoen kinderen. 

Xavier Joubert, landendirecteur van Save the Children in Ethiopië: 

“Kinderen – vooral kleine kinderen – worden het zwaarst getroffen door deze schrijnende en veelzijdige crisis in Ethiopië. En de crisis wordt alleen maar complexer en groter naarmate de droogte aanhoudt”. 

Meer financiering  
Save the Children roept de internationale gemeenschap op om meer financiering beschikbaar te stellen. Save the Children luidde een aantal weken geleden ook al de noodklok, naar aanleiding van het nieuwe onderzoek Dangerous Delays. In dit rapport stellen we dat de wereld geen gebrek aan voedsel of geld heeft, maar een gebrek aan politiek wil. De dreigende hongersnood is een gevolg van de langdurige droogte in combinatie met onvoldoende humanitaire financiering, wereldwijd verstoorde toeleveringsketens en de torenhoge voedselprijzen als gevolg van het conflict in Oekraïne.   

Save the Children is al meer dan 60 jaar actief in Ethiopië. We geven onder andere gezondheidszorg, voedselhulp, schoon drinkwater aan kinderen en hun families.  

CH1654329-Ahmed-40-standing-beside-his-8-year-old-son-Jember-and-6-year-old-daughter-Ayana


 

Foto: Ahmed* heeft zeven kinderen en hij verloor onlangs zijn vee vanwege de droogte. Hij moest met zijn vrouw en kinderen zijn dorp verlaten. Hij vertelt: “Ik weet niet meer hoe ik mijn kinderen moet voeden. De regen is mislukt. Het gras verdord. Mijn schapen en geiten zijn gestorven, samen met duizenden andere dieren uit het dorp. We hebben al onze bezittingen gepakt en zijn vertrokken”. 

Credit: Seifu Assegid / Save the Children *De namen in dit artikel zijn veranderd om de identiteit te beschermen