Skip to main content
d296f44b-df3f-45ae-9416-135387e6b526.jpg.webp

Syrische kinderen zien geen toekomst in Syrië

Maandag 15 Maart 2021

Syrische jongeren willen overal wonen, behalve in Syrië. Dat is de conclusie van het onderzoek ‘Anywhere but Syria’ uitgevoerd door Save the Children.

Naast oorlog, honger en corona, draagt het ontbreken van een toekomstperspectief bij aan hun gevoel van onveiligheid. De kinderrechtenorganisatie wil dat overheden kinderen beter beschermen tegen fysiek en psychisch geweld.   

Een grote groep kinderen, nu tieners, is opgegroeid in deze oorlog. Ze dragen de gevolgen van deze oorlog mentaal en fysiek met zich mee. Pim Kraan, directeur van Save the Children: “Nare oorlogservaringen en ook het vluchten naar een ander land zorgen bij veel kinderen voor nachtmerries, angsten en stress. Ingewikkelde asielprocedures en ook de coronapandemie maken de situatie voor veel kinderen nog eens extra onzeker.” 

Binnen Syrië hebben ruim zes miljoen kinderen dagelijks te maken met oorlogsgeweld. Het aantal kinderen dat in Syrië te kampen heeft met psychische stress als gevolg van het conflict is in een jaar tijd zelfs verdubbeld. In Libanon leven 9 van de 10 Syrische families in extreme armoede. Desondanks wil een minderheid van 29% terugkeren naar Syrië. In Jordanië (9%) en Turkije (3%) wijzen de cijfers een nóg lagere bereidheid uit om terug te keren. Ze hebben weinig zeggenschap over hun leven. Twee op de vijf kinderen uit het onderzoek geven aan dat ze gediscrimineerd worden en geen toegang tot onderwijs hebben. 
  
Om tot duurzame oplossingen te komen voor deze kinderen is het noodzakelijk dat de internationale gemeenschap alles op alles zet om een einde aan het conflict te maken, en investeert in een omgeving die toewerkt naar vrede en herstel. Op de internationale donorconferentie voor Syrië eind maart in Brussel pleit Save the Children er voor dat gedwongen terugkeer voorkomen wordt. Kraan: “Syrische kinderen hebben het recht om in een veilige omgeving op te groeien. Daarom pleiten we voor meer investeringen in psychosociale hulp voor kinderen en hun families die gedwongen zijn om te vluchten voor de oorlog.” 
  
Het gebrek aan toekomstperspectief voor Syrische kinderen in hun opvangland draagt bij aan hun gevoel van onveiligheid, zelfs in Nederland. De in Nederland wonende Syrische kinderen zijn goed geïntegreerd, al is hun gevoel van ‘erbij te horen’ wel kwetsbaar. Rond de 65% zegt zich meer dan eens gediscrimineerd te voelen. In Nederland voert Save the Children samen met UNICEF en War Child programma’s uit in klassen voor ‘nieuwkomers’ en in asielzoekerscentra om psychosociale ondersteuning te bieden.    
  
Het onderzoek werd in november/december afgelopen jaar uitgevoerd onder 1900 jongeren van 13 - 17 jaar in Syrië, Turkije, Libanon, Jordanië en Nederland. Zij waren kind toen de oorlog begon en nu tien jaar later zijn ze ontheemd of hebben een vluchtelingenstatus.