Skip to main content
a795c931-75c8-4ae8-bbf6-5331595d758e.jpg.webp

Via Speaking Minds kunnen jongeren meepraten over LHBTI+ beleid in hun gemeente

Vrijdag 16 Juni 2023

Save the Children gelooft dat elk kind representatie en acceptatie verdient. Daarom zetten wij ons ook in voor kinderen die bij de LHBTI+ gemeenschap horen. Bijvoorbeeld met ons programma Speaking Minds.  

Uit onderzoek blijkt dat de acceptatie van LHBTI’ers onder praktisch opgeleide jongeren gemiddeld lager ligt dan bij theoretisch opgeleide jongeren. Het is daarom extra belangrijk om deze groep te betrekken bij dit thema. Speaking Minds richt zich op deze praktisch opgeleide jongeren en geeft hun niet alleen onderwijs en voorlichting, maar laat hen ook actief meedenken en meebeslissen over lokaal beleid dat hen aangaat. 

Het afgelopen jaar hebben studenten van Gilde Opleidingen met gemeente Weert meegedacht over het vormgeven van het lokale beleid op het gebied van seksualiteit en inclusie. Zeven maanden lang deden de studenten mee aan het LHBTI+ (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender en intersekse) programma van Speaking Minds. In deze pilot hebben Save the Children en Expertisecentrum Rutgers hun krachten gebundeld om jongeren een stem te geven en hen mee te laten beslissen over een inclusiever en effectiever LHBTI-beleid. 

Adviezen  
Gemeente Weert maakte zich als ‘Regenboogstad’ al sterk voor het verbeteren van de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie voor LHBTI’ers. Door de pilot van Speaking Minds heeft de gemeente meer inzicht gekregen in het perspectief van jongeren om Weert inclusiever te maken en de acceptatie van LHBTI’ers in Weert te versterken. De jongeren gaven adviezen over wat de gemeente kan doen om discriminatie tegen LHBTI+ jongeren te verminderen en dachten na over wat LHBTI+ jongeren in Weert nodig hebben om zichzelf te kunnen zijn. 

De begeleidende docent over de structuur en de opbouw van het programma: “De studenten worden echt meegenomen door het traject. Vanuit het niets met de studenten begonnen en vanuit hun leefwereld op weg gegaan. Ik vond het een hele mooie manier om het onderwerp op deze manier bespreekbaar te maken. De lessen waren fantastisch en de eindpresentatie in het gemeentehuis was echt van toegevoegde waarde.” 

De gemeente neemt de adviezen van de jongeren mee naar ‘het regenboogoverleg’, hierin komen alle lokale betrokkenen op het thema diversiteit en inclusie bijeen. Ook wordt er op aanraden van de jongeren een GSA (Gender and Seksuality Alliance) opgericht binnen Gilde Opleidingen. Verder neemt het jongerenwerk van Punt Welzijn in Weert de door jongeren bedachte slogan ‘you can be you’ over om aan te geven dat iedereen welkom is in het jongerencentrum.