Skip to main content
ad882c89-5ea6-4bcf-b999-699d0146e413.jpg.webp

Wereld Milieu Dag

Maandag 5 Juni 2023

Klimaatverandering heeft invloed op iedereen, maar vooral op kinderen en jongeren. Het heeft een enorme impact op hun leefomgeving en toekomst. We zien dan ook dat jongeeren overal ter wereld zich zorgen maken over dit onderwerp.

Toch worden kinderen en jongeren zelden geraadpleegd over beleid en initiatieven die hen raken. Een schending van hun rechten, meent Save the Children. 

In 2022 spraken wij met 58.035 kinderen uit 46 landen om inzicht te krijgen in de ervaringen van kinderen en jongeren met klimaatverandering en ongelijkheid, hun ideeën en aanbevelingen om de problemen aan te pakken, en hoe organisaties als Save the Children hun acties beter kunnen ondersteunen.  

Kinderen en jongeren moeten gehoord worden 
De uitkomsten van alle interviews zijn samengevat in een rapport “Nothing about us, without us”. Kinderen willen betrokken worden, want de klimaatcrisis is een kindercrisis. Hun input gebruiken we bij Save the Children om onze eigen campagnes en belangenbehartiging vorm te kunnen geven en de standpunten van kinderen te kunnen versterken. 

35% van de kinderen in het onderzoek gaven aan dat ze zelf al campagne aan het voeren zijn of ermee willen starten. 73% vindt dat volwassenen meer moeten doen om de problemen aan te pakken. 

Het is vandaag Wereld Milieu Dag 
Op Wereld Milieu Dag lichten we uit welke zorgen en aanbevelingen kinderen hebben op het gebied van milieuvervuiling. 

Milieuvervuiling is een veelvoorkomend punt van zorg, vooral in landen met lagere inkomens. Veel kinderen spraken over schadelijke niveaus van vervuiling in de gebieden waar zij wonen: kleinschalige vervuiling, zoals zwerfvuil en grootschaliger vervuiling, zoals lucht- en watervervuiling door fabrieken in de buurt van hun leefomgeving. Ze zien volwassenen, en soms ook kinderen, die afval verbranden op straat en een algemeen gebrek aan goed afvalbeheer. Meer vuilnisbakken om te voorkomen dat afval wordt verbrand of op straat wordt gegooid, waren veelgehoorde verzoeken. 

CH1683802-Esther-17-in-a-man-made-forest-where-she-has-planted-trees-near-home-Zomba-Malawi


Esther, 17, in een aangelegd bos waar ze zelf bomen heeft gepland in de buurt van haar huis in Zomba, Malawi.  


 

Aanbevelingen van kinderen en jongeren 
Bezorgdheid om ontbossing en het verlies van groen in stedelijke gebieden werd door kinderen in alle regio’s van de wereld geuit.  De kinderen en jongeren willen graag, dat:  

  • er hoge prioriteit gegeven wordt aan het planten van meer bomen en tuinen. 
  • volwassenen zich verder verdiepen in de gevolgen van klimaatverandering. 
  • de overheid bewustwordingscampagnes start om het publiek te wijzen op de onmiddellijke bedreigingen van klimaatverandering en wat mensen eraan kunnen doen.  
  • er lessen over klimaatverandering op school gegeven worden om kinderen te betrekken bij het vinden van oplossingen.  

Ze benadrukten dat het ieders verantwoordelijkheid is om voor het milieu te zorgen. Veel kinderen ondernemen daarom al acties om klimaatverandering aan te pakken. Daarbij zouden ze graag meer steun krijgen van volwassenen. Een belangrijk verzoek is de eenvoudige wens om gehoord te worden. Kinderen hebben het gevoel dat ze worden uitgesloten op basis van hun leeftijd, terwijl de problematiek hen rechtstreeks raakt.  

Save the Children helpt kinderen in Nederland en over de wereld hun stem te laten horen.  

Jongeren in Nederland 
Ons Nederlandse programma Speaking Minds betrekt moeilijk bereikbare jongeren op een praktische en betekenisvolle manier bij gemeentelijk beleid. Door jongeren actief mee te laten denken met een vraagstuk vanuit de gemeente leggen wij een verbinding tussen gemeente, jongeren en lokale organisaties. Voor jongeren is dit een makkelijke en toegankelijke manier om hun zorgen over onder andere het klimaat op regionaal niveau te kunnen delen. 

Wat doet Save the Children internationaal? 
Wereldwijd moedigen we kinderen en jongeren aan de leiding over hun leven te nemen. Binnen onze programma’s die zich richten op de emotionele versterking van jongeren leren jongeren vaardigheden op het gebied van communicatie, leiderschap en krijgen ze voorlichting. Zo ondersteunde we de 15 jarige Oriana in Colombia. Samen met andere kinderen en vrouwen in haar dorp bouwden ze een huis genaamd “Chica Street”, gemaakt van plastic flessen gevuld met zand.  

CH1702716-Oriana-15-poses-in-front-of-a-house-she-helped-to-make-out-of-plastic-bottles-filled-with-sand-in-Norte-de-Santander-Colombia_3