Skip to main content
5da63cf5-512b-4b9c-ae90-70c35254b28e.jpg.webp

Wereldarmoededag: Oproep aan de politieke partijen

Dinsdag 17 Oktober 2023

In een klas van 32 kinderen, leven er gemiddeld 2 in armoede in Nederland. Artikel 26 van het kinderrechtenverdrag zegt dat alle kinderen recht hebben op sociale voorzieningen. In Nederland gaat dit niet altijd goed.

Nederland heeft als enige van de lidstaten een voorbehoud gemaakt bij artikel 26. Hierdoor hebben kinderen niet het recht om een zelfstandig beroep te doen op de sociale zekerheid bij de nationale rechter. De gedachte hierachter is dat minderjarigen sociale zekerheid krijgen via de ouders. Maar soms zijn die ouders niet aanwezig of besteden zij het geld niet aan het welzijn van het kind.  

Ook de commissie sociaal minimum (een groep experts die op verzoek van de overheid advies geven over het sociaal minimum in Nederland) herkende dit probleem en in hun rapport van 28 september stelt de commissie dat minderjarige kinderen een (voorwaardelijk) zelfstandig recht op sociale zekerheid moeten hebben. Om dat te realiseren moet het voorbehoud van Nederland bij artikel 26 van het Kinderrechtenverdrag worden ingetrokken.  

Het demissionaire Kabinet heeft als reactie gegeven dat het intrekken van het voorbehoud aan het nieuwe Kabinet is. Save the Children is ervoor dat het voorbehoud op artikel 26 wordt ingetrokken. Wij roepen de partijen op om hier na de verkiezingen voor te zorgen.