Skip to main content
Grensovergang bij Zuid-Soedan

6 veelgestelde vragen over asiel en migratie

Maandag 17 Juni 2024

Wanneer is een migrant een asielzoeker en wanneer spreken we van migrant? Het overgrote deel van de mensen die verhuist, is arbeids-of kennismigrant. Slechts 11% (bron CBS) van de migranten die naar Nederland komen, noemen we asielzoekers. Zij hebben bescherming nodig, omdat ze in eigen land vervolgd worden. 

1. Helpt ontwikkelingssamenwerking om asiel en migratie te verminderen?

Nee, er zijn altijd al mensen geweest die migreren. Waar ontwikkelingssamenwerking wel helpt is dat er vrede en stabiliteit kan zijn in gebieden met veel spanningen, omdat het bijvoorbeeld voor werkgelegenheid zorgt. Maar ontwikkelingssamenwerking kan geen conflicten voorkomen. Lees hier het kernverhaal over de samenhang tussen ontwikkelingssamenwerking en migratie. 

2. Helpen migratiedeals in het terugdringen van het aantal mensen dat in Europa asiel aanvraagt? 

Dat is moeilijk te zeggen. Deze migratiedeals zouden toekomstperspectief moeten bieden aan hen die zouden willen migreren. Dus, als je al een deal zou sluiten, investeer dan niet het merendeel van je geld in grensbewaking, maar zorg dat mensen het gevoel hebben dat het waard is te blijven waar ze al zijn. En volg de Mensenrechtelijke meetlat (opgesteld door het College van de Rechten van de Mens & Commissie Meijers) bij het maken van migratiesamenwerkingsafspraken. Lees meer bij Vluchtelingenwerk Nederland over de migratiedeals. 

3. Zijn er in de afgelopen 10 jaar meer mensen naar Nederland gemigreerd? 

Ja, maar dat betreft vooral arbeidsmigranten. Kijk je buiten Nederland, dan zie je dat in de afgelopen 10 jaar er meer mensen op de vlucht zijn geslagen. De meesten bleven echter relatief dicht bij huis. Voor het tiende jaar op rij is het aantal mensen dat op de vlucht is voor oorlog en geweld gegroeid. Voor het eerst zijn meer dan 100 miljoen mensen op de vlucht: 108,4 miljoen mensen. Lees meer bij: Vluchtelingen in getallen.

4. Zijn er ook meer asielzoekers naar Nederland gekomen?

Ja, in 2023 vragen 38.377 mensen voor het eerst asiel aan in Nederland. Dat is een stijging van 2.842 ten opzichte van 2022, toen 35.535 mensen bescherming zochten.

5. Waarom werken sommige maatschappelijke organisaties dan wel mee aan het ondersteunen van migranten? 

Mensen zijn nu eenmaal onderweg en in de landen die veel vluchtelingen opvangen is vaak behoefte aan ondersteuning. Zo leveren ngo’s onderdak, water, voedsel en andere basisvoorzieningen aan mensen die migreren.

6. Mag geld dat bestemd is voor ontwikkelingssamenwerking gebruikt worden om asielzoekers die al in Nederland zijn te ondersteunen?

Wij vinden van niet. Houd je aan de richtlijnen van de OESO-DAC. De landen van de Verenigde Naties hebben afgesproken 0,7% van het Bruto Nationaal Product (BNP) te besteden aan ontwikkelingssamenwerking. Het gaat dan om afspraken over geld, goederen of diensten die de economische ontwikkeling en welvaart in ontwikkelingslanden bevorderen. Dus: geen geld naar grensbewaking, oppakken van migranten of politiesamenwerking. Financiering hiervan met ODA-middelen is niet toegestaan. 

Nederland besteedt nog steeds geen 0,7% aan ontwikkelingssamenwerking, terwijl we dat wel hebben afgesproken. We besteden nu al jaren een deel van het ontwikkelingsgeld in Nederland aan de opvang van asielzoekers. Dat geld gaat dan af van het geld dat we in ontwikkelingslanden zélf investeren. Dus is het ontwikkelingsbudget minder zuiver.  

Tenslotte: woorden doen ertoe. Veel teksten over asiel en migratie ontmenselijken de mens die asiel aanvraagt en migreert. 

Dus spreek niet over een vluchtelingenstroom, mensen zijn geen druppels water die een stroom vormen. 

Spreek niet over ‘illegalen’, maar zeg: mensen zonder papieren.