Skip to main content
Reactie op uitslag verkiezingen EU

Onze reactie op de uitslag van de Europese Verkiezingen

Maandag 10 Juni 2024

De rechten van kinderen zijn niet onderhandelbaar. Geen enkele politieke uitslag verandert dit en wij blijven ons inzetten voor de rechten van kinderen. Wij zullen daarom alle partijen houden aan de Europese verplichting om kinderen te beschermen. 

De verkiezingsresultaten laten zien dat de verschuiving van de macht en de versnippering in het Europees Parlement invloed kunnen hebben op het politieke systeem van de EU, vooral op gebieden zoals immigratie, klimaat en de rechten van kwetsbare groepen. De toenemende polarisatie kan ook een negatieve invloed hebben op de agenda van de Europese Commissie en uiteindelijk nadelig zijn voor kinderen.

De rechten van kinderen 
Wij herinneren de partijen eraan dat de rechten van het kind niet mogen worden ondermijnd. Dat betekent ook kinderen op de vlucht, kinderen die de gevolgen voelen van de klimaatcrisis en kinderen in conflictsituaties. 

Dit staat letterlijk in artikel 22 van het Kinderrechtenverdrag. Hierin wordt gesteld dat kinderen die asiel zoeken of erkend zijn als vluchteling, het recht hebben op bescherming en humanitaire hulp. Volgens artikel 2 hebben kinderen het recht op gelijke behandeling.  

Wij blijven strijden 
Rechten van kinderen zijn niet onhandelbaar, ongeacht de coalitie, ongeacht politieke kleur of uitkomst. Wij blijven de komende jaren strijden voor de rechten van kinderen. 

Gids voor de nieuwe EU-parlementariërs

In deze gids leggen we uit waarom en hoe de rechten van kinderen prioriteit moeten krijgen in het nieuwe politieke mandaat van de EU. Het document is bedoeld als routekaart voor het aanpakken van urgente beleidsterreinen zoals vluchtelingen, kinderarmoede, online veiligheid, klimaat, kindergezondheid en kinderparticipatie.

The Future is Now: The EU policy-maker’s guide to driving change for children in 2024-2029