Skip to main content
tweede kamer actie

Oproep aan de nieuwe Kamerleden: zet je in voor de Palestijnse kinderen

Woensdag 6 December 2023

Samen met Amnesty International en Artsen zonder Grenzen hebben we bij de Tweede Kamer honderden lege kinderschoenen neergelegd die symbool staan voor de meer dan 7.000 kindslachtoffers tot nu toe. We roepen de Kamerleden op om niet weg te kijken en zich in te zetten voor een permanent staakt-het-vuren.  

Tijdens het afleggen van de Eed of verklaring beloven de nieuwe kamerleden trouw te zullen zijn aan de Grondwet. Artikel 90 van de Grondwet stelt dat de regering de ontwikkeling van de internationale rechtsorde bevordert, hieronder valt ook het Internationaal Humanitair Recht. 

Schending van mensenrechten   
Door de blokkade van Gaza, inclusief het ontzeggen van vrije toegang van essentiële basisbehoeften als voedsel, water, brandstof en medische noodhulp wordt de burgerbevolking collectief gestraft. Meer dan 16.000 mensen, onder wie meer dan 7.000 kinderen zijn om het leven gekomen. Daarnaast zijn er zeker zestig aanvallen geweest op ziekenhuizen en klinieken. Hierbij zijn niet alleen patiënten om het leven gekomen, maar ook artsen en medewerkers van hulporganisaties. Dit schendt mensenrechten.  

Wij vragen daarom de Kamerleden om zich in te zetten en uit te spreken, zodat het toekomstige kabinet: 

  • Zich inzet voor het stoppen van het doden van burgers, zoals het internationaal humanitair recht dat gebiedt. Daarvoor is een permanent staakt-het-vuren door alle partijen nodig.  

  • Openlijk zijn afkeuring uitspreekt over alle schendingen van het internationaal humanitair recht, inclusief het gebrek aan onderscheid tussen burgers en militaire doelen, disproportioneel geweld en het aanvallen van medische faciliteiten, scholen, VN-gebouwen en (ons) personeel. 

  • Zich inzet voor een einde aan het collectief straffen van de Palestijnse bevolking en dus voor een einde aan de blokkade van Gaza. De levering van goederen, mogelijk gemaakt door een tijdelijk staakt-het-vuren, is slechts een druppel op de gloeiende plaat gezien de grote humanitaire noden in Gaza.  

Save the Children  
Wij zijn al sinds 1953 actief in Gaza om daar humanitaire hulp te bieden. De afgelopen maanden hebben onze medewerkers keihard gewerkt om kinderen in Gaza de juiste hulp te bieden. We hebben 105.600 flessen water, 2800 hygiënekits, 3000 persoonlijke hygiënekits, 2730 babypakketten, 3000 recreatiekits en medische verbruiksgoederen geleverd aan gezinnen in vluchtelingenkampen. Vanuit Egypte zijn er 20 vrachtwagens met water naar Gaza gestuurd.   

Naast directe noodhulp, oefenen we ook druk uit op politici om te pleiten voor een langdurig staakt-het-vuren. Onze directeur Pim Kraan heeft voor de verkiezingen -samen met andere directeuren van hulporganisaties- gesproken met voormalig minister-president Rutte. Hij roept nu ook de Kamerleden op om zich in te zetten voor de Palestijnse kinderen: 

pim-kraan-lr-04_2.png
“Ongelofelijk hoeveel kinderen er al omgekomen zijn in Gaza. Ik probeer het me voor te stellen dat er van iedere lagere school in Amsterdam één hele klas er niet meer is. Of als je naar een kleinere stad als Delft kijkt, dan zouden daar álle kinderen die naar de basisschool gaan dood zijn. Wij willen dat de Kamerleden zich inzetten, want geweld waarbij geen onderscheid gemaakt wordt tussen burgers en militairen kan niet. De Palestijnse bevolking collectief straffen mag niet.”