Skip to main content
2eb96030-d399-490e-ad86-08ddbeeb7cf3.png.webp

TeamUp in Opvanglocaties

TeamUp is een programma van Save the Children, UNICEF Nederland en War Child. TeamUp draagt door middel van spel en beweging bij aan het psychosociale welzijn van gevluchte kinderen van 6 tot 18 jaar oud. De activiteiten worden op (nood)opvanglocaties verspreid door het hele land gegeven door getrainde, vrijwillige begeleiders.

Lindsey-vierkant_2

Nu we TeamUp hebben vind ik het leuk om op een azc te wonen

- Lindsay (8 jaar)

Waarom TeamUp? 
Wereldwijd zijn er miljoenen mensen gedwongen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging. Bijna de helft hiervan is kind. Gevluchte kinderen hebben vaak veel meegemaakt. In het land van herkomst en tijdens de reis naar Nederland worden zij blootgesteld aan oorlog, geweld en stressvolle situaties. In Nederland stopt deze onzekerheid en stress niet. Kinderen moeten bijvoorbeeld vaak verhuizen of maken zich zorgen om hun ouders en vrienden. Hierdoor kunnen zij bang, onzeker of juist agressief worden. Ook de onzekerheid over een toekomst in Nederland zorgt vaak voor extra stress bij de kinderen.

De rechten van het kind
Volgens het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind moeten overheden kinderen beschermen en hun belang centraal stellen. Toch worden de psychosociale behoeften van gevluchte kinderen vaak over het hoofd gezien, waardoor problemen ontstaan die voorkomen kunnen worden.

Spelenderwijs leren omgaan met emoties
TeamUp doet hier iets aan en biedt kinderen een veilige ruimte om stress en spanning los te laten. Spelenderwijs leren zij omgaan met emoties zoals angst, boosheid en verdriet. De vaardigheden die ze bij TeamUp opdoen zijn gekoppeld aan sociaal-emotionele thema’s. Die komen weer van pas in hun dagelijks leven. Door de activiteiten voelen kinderen zich meer verbonden met hun leeftijdsgenoten en optimistischer.

Rondje-Kirsten

Ik ben TeamUp-vrijwilliger geworden omdat ik heel graag mijn steentje bijdraag aan een positievere en gezondere wereld. Omdat ik uit eigen ervaring weet hoe belangrijk het is dat je als kind al leert omgaan met je gevoelens, zodat je op latere leeftijd niet vastloopt met beperkende overtuigingen en gedachten. En echt je gevoelens kan herkennen en daar beter mee om kan gaan.

- Kirsten, vrijwilliger bij TeamUp

De TeamUp-sessies zijn op vaste dagen, tijden en met dezelfde begeleiders. Dit zorgt voor stabiliteit, structuur en een gevoel van veiligheid en verbondenheid. Nieuwe kinderen kunnen direct meedoen met de TeamUp activiteiten omdat het niet nodig is om elkaars taal te spreken. Tijdens TeamUp wordt gecommuniceerd door samen te spelen en te bewegen, in plaats van te praten.

teamup-opvanglocaties-galerij

Wat halen kinderen uit een TeamUp-sessie?

 • Gevoel van veiligheid: kinderen ervaren een gevoel van veiligheid waardoor ze kunnen werken aan hun persoonlijke- en sociale vaardigheden en beter gewapend zijn tegen dagelijkse stressfactoren. Tijdens de sessies worden kinderen op een positieve manier gezien en gehoord.
   
 • Sociale verbondenheid: kinderen leren tijdens de sport-, spel- en bewegingsactiviteiten andere kinderen en volwassenen te vertrouwen. Dit helpt hen om nieuwe vriendschappen op te bouwen zich verbonden te voelen met leeftijdsgenoten.
   
 • Optimisme: kinderen ontwikkelen een positieve kijk op zichzelf en de wereld om hen heen. Ze maken plezier en krijgen meer zelfvertrouwen. Meerdere positieve ervaringen kunnen kinderen ondersteunen bij het overwinnen van negatieve herinneringen en ervaringen.
   
 • Zelfregulering: kinderen leren om grenzen te stellen, deze aan te geven en te respecteren. Ook leren ze om hun eigen gedrag te reguleren. Hierdoor kunnen ze beter omgaan met emoties zoals angst, woede en verdriet.
   

Toekomst en ambitie TeamUp
Met de crisis in de asielopvang in Nederland blijven we ons inzetten om TeamUp een vast onderdeel te maken van het goede opvangmodel. Het is onze ambitie om TeamUp in alle opvanglocaties waar het nodig is te organiseren. Dit doen we in samenwerking en afstemming met COA en andere organisaties die activiteiten aanbieden voor kinderen. 

Vragen en meer informatie
Voor vragen en meer informatie mail naar: [email protected]

Gezocht: vrijwilligers om gevluchte kinderen te helpen door spel en beweging
TeamUp is dringend op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die ongeveer vier uur per week spel- en bewegingsactiviteiten willen begeleiden voor gevluchte kinderen in Nederland. Je wordt getraind en begeleid door TeamUp en gaat bij een opvanglocatie bij jou in de buurt aan de slag.

Lindsay-vierkant

Lindsay: door TeamUp vind ik het leuk om op een azc te wonen

Lindsay was vijf jaar oud toen ze met haar ouders Iran ontvluchtte. Ze moest alles achterlaten, de twee huizen van haar familie, haar kamer vol met spullen, haar vriendinnetjes. Inmiddels woont Lindsay samen met haar ouders en broertje al drieëneenhalf jaar op een azc in Nederland. Lees verder>>

Farah-vierkant_1

Julie en Farah: plezier en vriendschap op het azc 

De inmiddels beste vriendinnen Julie en Farah (14 jaar) lopen in het zonnetje langs de containerwoningen op het asielzoekerscentrum in Balk. Samen met de begeleiders halen ze de andere jongeren op voor TeamUp om samen te sporten. Lees verder>>