Daar waar de crisis het grootst is, zijn wij er voor de allerkleinsten.
Ook in Jemen. Onvoorwaardelijk. 

Jemen

Jemen, officieel de Republiek Jemen, is een land in het Midden-Oosten, met een bevolkingsaantal van ongeveer 29,8 miljoen. Jemen is het armste land in het Midden-Oosten en kent een geschiedenis van conflicten en geweld. Het land wordt sinds 2015 geconfronteerd met een verwoestende burgeroorlog die heeft geleid tot de grootste humanitaire crisis ter wereld. Het land raast af naar de ergste hongersnood die de wereld in decennia heeft gezien. Maar liefst 16,2 miljoen mensen in het land lijden op dit moment honger en 80% van de bevolking (meer dan 24 miljoen mensen) in Jemen heeft humanitaire hulp nodig.  

De situatie in Jemen 

In het conflict in Jemen strijden Houthi-rebellen, gesteund door Iran, tegen de overheid die gesteund wordt door Saudi-Arabië. Het conflict is het gevolg van jarenlange onderontwikkeling, slecht bestuur en ontevredenheid onder de bevolking. Kinderen betalen in de oorlog vaak de hoogste prijs. Zo ook in Jemen. Sinds het begin van de oorlog zijn meer dan 4 miljoen mensen uit hun huizen verdreven, waaronder 2,4 miljoen kinderen. Bovendien zijn bijna 20.000 burgers door het conflict om het leven gekomen of verwond. Een kwart van de slachtoffers is kind. Uit onderzoek blijkt dat er in de afgelopen drie jaar 2.341 kinderen slachtoffer zijn geworden van direct oorlogsgeweld, maar dit is hoogstwaarschijnlijk slechts het topje van de ijsberg. Elke dag sterven in Jemen minstens 150 kinderen door ondervoeding, ziekte en geweld. 

Door conflict, COVID-19, de stijgende (voedsel)prijzen en de ongekende val van de lokale munteenheid, de Jemenitische Rial, zullen dit jaar maar liefst 16.2 miljoen mensen in het land honger lijden, en zullen naar verwachting meer dan 2,3 miljoen kinderen onder vijf jaar en meer dan een miljoen zwangere en zogende vrouwen aan acute ondervoeding lijden. Bovendien zijn door ondervoeding en schaars drinkwater kinderen en hun families zeer kwetsbaar voor verschillende (dodelijke) ziektes zoals cholera, dengue en COVID-19. Elke tien minuten sterft er in Jemen een kind aan vermijdbare ziekten zoals diarree, ondervoeding en luchtweginfecties. 

Maar de gevolgen van de oorlog voor kinderen gaan verder. 1 op de 5 kinderen in Jemen voelt zich constant bang. Bovendien is door de economische crisis, onstabiele elektriciteit, brandstoftekorten en stijgende prijzen, evenals door de luchtaanvallen en beschietingen,  ook het water-, sanitatie- en hygiënesysteem in het land verstoord. 15,4 miljoen mensen hebben geen toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen, waaronder naar schatting 8,4 miljoen kinderen. Daarnaast gaan meer dan  2 miljoen kinderen niet naar school. Hierdoor lopen deze kinderen extra risico om te worden gerekruteerd als kindsoldaten of te worden uitgehuwelijkt.  

Save the Children in Jemen 

Save the Children werkt sinds 1963 in Jemen en is actief in elf regio's. Hoewel de toegang bemoeilijkt wordt door de oorlog en het instorten van de infrastructuur zoals ziekenhuizen en scholen, lukt het Save the Children toch om onvoorwaardelijke hulp te blijven verlenen. Save the Children biedt ondersteuning op het gebied van gezondheid, voeding, kinderbescherming, psychosociale hulp, voedselzekerheid en levensonderhoud, onderwijs en WASH (water, sanitatie en hygiene).  

In 2020 hebben we 2.083.342 mensen bereikt met onze hulp, waaronder 1.155.626 kinderen. Dit hebben we kunnen betekenen voor kinderen in Jemen: 

  • 894.480 kinderen kregen toegang tot gezondheidszorg en kregen hulp bij ondervoeding  

  • 208.793 kinderen ondersteund in de bestrijding van armoede 

  • 73.249 kinderen kregen toegang tot onderwijs  

  • 38.108  kinderen werden beschermd tegen geweld en risico’s zoals kindhuwelijken en kinderarbeid.  

Nieuwsberichten over Jemen

05-APR-2022

Tijdelijke wapenstilstand Jemen geeft kinderen adempauze

24-MRT-2022

Zeven jaar conflict in Jemen: hel op aarde voor kinderen

16-MRT-2022

Jemen: hoge brandstofprijzen oorzaak haperende gezondheidszorg

Stop de oorlog!
De crisis in Jemen wordt veroorzaakt door mensen en politiek. Wij roepen de strijdende partijen op om de wapens neer te leggen, humanitaire hulp zonder restricties toe te laten en plaats te nemen aan de onderhandelingstafel. Bovendien moeten andere landen stoppen met deze oorlog mogelijk maken door een wapenembargo op te leggen. 

Save the Children is één van de grootste hulporganisaties in Jemen  
De teams van Save the Children werken in 11 districten van Jemen, waardoor onze hulp in het hele land de meest kwetsbare kinderen bereikt.  

Foto: Saida is 18 jaar, maar ziet eruit als een kind van 8. Ze wordt behandeld in een ziekenhuis dat ondersteund wordt door Save the Children.

HONGER
Als gevolg van de oorlog in Jemen hebben 20 miljoen mensen te weinig te eten: dit is wereldwijd de ergste hongercrisis in 100 jaar. De voedselprijzen zijn zo hoog geworden, dat een gemiddeld gezin zich geen maaltijden meer kan veroorloven. Naar schatting gaan 3 op de 5 mensen in Jemen elke avond naar bed met een lege maag. Hierdoor zijn 2 miljoen kinderen acuut ondervoed, van wie bijna 400.000 levensbedreigend: elke dag sterven 100 kinderen van de honger.  

Foto: Nusair* (11 maanden) is één van de kinderen van wie we het leven konden redden in onze ondervoedingsklinieken.  

Zeer moeilijke en gevaarlijke omstandigheden
Het verlenen van deze hulp is gevaarlijk en gebeurt onder zeer moeilijke omstandigheden. Zo wordt de haven van Hodeidah, de belangrijkste doorvoerhaven in het westen van Jemen, met regelmaat geblokkeerd waardoor voedsel, medicijnen en noodhulpgoederen het land nauwelijks meer in kunnen. Het merendeel van onze hulpgoederen voor het noorden van het land komt daarom via de zuidelijke havenstad Aden het land binnen. Vanuit daar brengen we het naar andere zwaar getroffen gebieden.

We redden dagelijks levens
De wegen die we daarvoor moeten nemen, wisselen elke dag. Een weg die gisteren nog toegankelijk was, kan vandaag opeens gebombardeerd zijn waardoor er een nieuwe veilige route gevonden moet worden. Daardoor duurt het veel langer om hulp op de juiste plek te krijgen. Maar ondanks de uitdagingen, lukt het ons dagelijks om levens te redden.

Foto: De rode markering op de armband geeft aan dat dit kindje ondervoed is.

Voedselbonnen
We screenen en behandelen (acuut) ondervoede kinderen. Om te voorkomen dat kinderen ondervoed raken, delen we voedselbonnen en geldvouchers uit aan gezinnen, zodat ze voedsel kunnen kopen op de lokale markt. Kinderen onder de 2 jaar, zwangere vrouwen en moeders die borstvoeding gven krijgen voedselpakketten.

Veilige speelplekken
In het hele land hebben we  veilige opvangplekken voor kinderen gemaakt. Daar leren we hen spelenderwijs om te gaan met hun traumatische ervaringen. Ook kunnen kinderen elke dag  terecht in één van onze noodscholen, zodat hun ontwikkeling niet stagneert.

Foto: Dokter Mohammed werkt in een door Save the Children ondersteunde kliniek in Sa'ada. Hier legt hij een vader uit hoe hij zijn kind voedzame pindapasta moet toedienen, die Save the Children gratis verstrekt aan ouders van ondervoede kinderen.

Foto: De acuut ondervoede Ruqaya krijgt een medisch onderzoek in ons behandelcentrum voor ondervoede kinderen.

Foto: Plumpy'Nut is een pindakaasmengsel waaraan plantaardige olie, melkpoeder, hoogwaardige proteïnen, vitaminen en mineralen zijn toegevoegd. Dit hoog energetische mengsel wordt razendsnel in het lichaam opgenomen waardoor een ondervoed kindje snel weer kan aansterken. 

ZIEKTE 
Ruim de helft van alle klinieken en ziekenhuizen in Jemen is gesloten en medicijnen zijn bijna niet verkrijgbaar. Door de slechte leefomstandigheden, het tekort aan voedsel en het gebrek aan medische zorg overlijdt er elke 10 minuten een kind in Jemen aan ziektes die te voorkomen en genezen zijn. Bijvoorbeeld aan cholera, difterie, longontsteking en diarree.

Save the Children ondersteunt 176 gezondheidsklinieken en 23 ziekenhuizen met personeel, medicijnen en apparatuur zodat zieke, ondervoede en gewonde kinderen en hun families behandeld kunnen worden. Om de levensgevaarlijke uitbraken van choleraen difterie te stoppen, hebben we speciale klinieken ingericht, waar zieke mensen geïsoleerd behandeld worden, en vaccineren we zo veel mogelijk kinderen om hen te beschermen tegen difterie. 

Sinds het begin van de oorlog (maart 2015) hebben we ruim 1,2 miljoen kinderen en volwassenen kunnen behandelen tegen ziektes en eten kunnen geven. 

Foto: Khaled is één van de kinderen die we gespecialiseerde traumazorg gaven.  


BOMMEN 
De oorlog heeft al bijna 10.000 volwassenen en kinderen het leven gekost. Ruim 60.000 mensen zijn gewond geraakt. Vooral de voortdurende bombardementen maken vele slachtoffers. Duizenden kinderen zijn wees geworden door de oorlog
De bombardementen hebben er ook voor gezorgd dat 1 op de 5 scholen en de helft van alle ziekenhuizen zijn verwoest. Kinderen zijn letterlijk nergens meer veilig.
Bijna elk kind in Jemen is dierbaren verloren, heeft geweld meegemaakt, zit gevangen in een uitzichtloze spiraal van geweld en groeit op zonder onderwijs en veiligheid. Dit zorgt voor een generatie kinderen die voor het leven is getekend. Veel kinderen zijn getraumatiseerd, alleen en bang.  

Complexe oorlog
Jemen was ook voor de oorlog al een van de armste landen in de wereld. Deze oorlog is heel complex. De strijdende partijen, de regering en de Houthi’s, vechten met name in het westen van het land met elkaar. Sinds 2015 wordt de regering van president Hadi ondersteund door een internationale coalitie, geleid door Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.. 

Laatste nieuws

05-APR-2022

Tijdelijke wapenstilstand Jemen geeft kinderen adempauze

24-MRT-2022

Zeven jaar conflict in Jemen: hel op aarde voor kinderen

16-MRT-2022

Jemen: hoge brandstofprijzen oorzaak haperende gezondheidszorg