Skip to main content
ch1827053 maha

Geef prioriteit aan diplomatieke kanalen boven militaire opties in Jemen

Dinsdag 23 Januari 2024

Wij, de ondergetekende 26 hulporganisaties die in Jemen actief zijn, uiten onze ernstige zorgen over de humanitaire gevolgen van de recente militaire escalatie in Jemen en de Rode Zee. Dit is ons statement.

De humanitaire crisis in Jemen blijft een van de grootste ter wereld. Escalatie zal de situatie voor de burgers alleen maar verergeren en ervoor zorgen dat het voor hulporganisaties moeilijker wordt om cruciale diensten te verlenen. 

Diplomatieke kanalen 
Wij dringen er bij alle partijen op aan om prioriteit te geven aan diplomatieke kanalen boven militaire opties. Burgers en civiele infrastructuur moeten worden beschermd, en een veilige, ongehinderde levering van humanitaire hulp moet worden gegarandeerd.  

Bijna negen jaar oorlog hebben ervoor gezorgd dat ruim 21 miljoen mensen – meer dan tweederde van de bevolking – wanhopig voedsel, water en levensreddende hulp nodig hebben. Miljoenen Jemenieten hebben te maken met ontheemding, voedselonzekerheid en beperkte toegang tot basisvoorzieningen. 

De impact van de veiligheidsdreiging in de Rode Zee is nu al te merken, aangezien verstoring van de handel de prijzen opdrijft en vertragingen veroorzaakt bij de verzending van levensreddende goederen. Bovendien zijn sommige humanitaire organisaties na de Amerikaanse en Britse aanvallen op 12 en 13 januari 2024 gedwongen hun operaties op te schorten vanwege veiligheidsproblemen. 

Toegang tot humanitaire hulp is wettelijk verplicht 
Verdere escalatie zou ertoe kunnen leiden dat meer organisaties gedwongen worden hun activiteiten stop te zetten in gebieden waar aanhoudende vijandelijkheden plaatsvinden. Schaarste en hogere kosten van basisgoederen, zoals voedsel en brandstof, zullen de toch al ernstige economische crisis alleen maar verergeren, de afhankelijkheid van hulp vergroten en de beschermingsrisico’s vergroten. Alle partijen hebben een wettelijke verplichting om veilige, ongehinderde humanitaire hulp te garanderen, zodat mensen in nood toegang kunnen krijgen tot hulpdiensten. Maar nu is dit niet gegarandeerd.  

Ondanks dat ze in een van de meest uitdagende omgevingen ter wereld opereren, blijven humanitaire organisaties in Jemen zich inzetten voor het leveren van levensreddende hulp aan miljoenen mensen. Ons vermogen om de bevolking te bereiken wordt echter nu al beïnvloed door afnemende wereldwijde bezuinigingen en opschorting van de voedselhulp, waardoor sommige organisaties hun activiteiten aanzienlijk hebben moeten terugschroeven. 

Politieke leiders moeten rekening houden met de verschrikkelijke humanitaire gevolgen van militaire escalatie, en zich onthouden van acties die zouden kunnen resulteren in een hernieuwd grootschalig gewapend conflict in Jemen.  

Ondertekend door: 

 • Action contre la Faim (ACF) 

 • Action for Humanity International  

 • ADRA Yemen 

 • CARE 

 • Caritas Poland 

 • CIVIC 

 • Danish Refugee Council 

 • DirectAid 

 • FHI360 

 • Humanity & Inclusion – Handicap International 

 • International Rescue Committee 

 • INTERSOS 

 • Islamic Relief   

 • Marie Stopes International Yemen  

 • MedGlobal 

 • Muslim Hands 

 • Norwegian Refugee Council 

 • Polish Humanitarian Action  

 • Première Urgence Internationale (PUI)   

 • READ Foundation  

 • Relief International  

 • Saferworld  

 • Save the Children 

 • Triangle Generation Humanitaire 

 • Vision Hope International  

 • ZOA – Yemen