Skip to main content
8e65281d-4154-4493-a846-2b0b8a81c112.JPG.webp

8 jaar oorlog Jemen: Hoe Save the Children hulp biedt

Zondag 26 Maart 2023

Geen kind is acht jaar oorlog in Jemen ongeschonden doorgekomen. Ze zijn bang, getraumatiseerd en hebben dringend humanitaire hulp nodig. Daarom zijn wij zo blij met de gulle donatie van €500.000 van de Postcode Loterij.

Elke tien minuten sterft er een kind aan vermijdbare oorzaken, zoals ondervoeding. Wij zijn al 60 jaar actief in Jemen om de nodige hulp te bieden. Daarom heeft de Postcode Loterij ervoor gekozen om ons €500.000 te schenken voor onze projecten in Jemen. Met dit geld zullen wij ons inzetten voor de bescherming van kinderen.  

Onze steun 
Sinds de oorlog begon zijn er meer dan 11.000 kinderen verwond of vermoord. De fysieke en mentale gezondheid van de kinderen in Jemen gaan met de dag achteruit. Save the Children biedt hulp in de vorm van voedsel, schoon water, contant geld en mentale en fysieke zorg.  

Zo hebben wij ook de tienjarige Maha* gesteund. In oktober 2022 veranderde haar leven voor altijd. Tijdens een wandeling met haar zus, stond ze op een landmijn. Ze raakte haar linkeroog en rechterarm kwijt. Haar zus brak haar been. Save the Children ondersteunt de familie met geld voor de medische kosten en met mentale steun.  

CH1784643-Maha

Politiek 
De rechten van kinderen, zoals Maha, worden dagelijks geschonden. Daarom zetten wij ons ook politiek in, zodat de overheden zich hard zullen maken voor deze kinderen.  

Het geld zullen wij gebruiken voor directe en indirecte steun. We gaan medische en mentale zorg bieden, maar ons ook op politiek gebied inzetten voor de bescherming van kinderen. Jemen, samen met de rest van de wereld, moet de rechten van kinderen als prioriteit stellen. Kinderen hebben het recht op voedsel, onderdak, zorg en eerlijke behandeling door hun overheid.  

Save the Children stond aan de wieg van het Verdrag van de Rechten van het Kind en wij doen er alles aan om deze rechten te waarborgen en beschermen.  


 

Dit bericht heeft betrekking op artikel 4 van het Kinderrechtenverdrag:  
De overheid moet er alles aan doen om te zorgen dat een kind krijgt waar het recht op heeft, zodat ze veilig en gezond kunnen opgroeien. 

Onze oprichter, Eglantyne Jebb, heeft de eerste versie van het Kinderrechtenverdrag bedacht en aan de Volkenbond (de voorloper van de VN) gepresenteerd. Dit verdrag is aangenomen en bestaat vandaag de dag uit 45 artikelen. Save the Children is de grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie en beschermt en waarborgt dit verdrag al meer dan 100 jaar.