Chotti (6), New Delhi

"In het centrum van Save the Children
leer ik rekenen."

De rechten van het kind

Elk kind heeft een aantal onvervreemdbare basisrechten. Dat houdt in dat elk kind, waar op deze wereld het ook woont, diezelfde rechten heeft. Iedereen hoort immers gezond op te groeien, naar school te gaan, veilig te zijn.

Die rechten zijn vastgelegd in Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind, ook wel het Kinderrechtenverdrag genoemd. Daarin is in 1989 afgesproken hoe landen met hun jongste bewonertjes om moeten gaan.

De 54 artikelen van het verdrag gaan over alles waar een kind mee te maken kan krijgen, vanaf de geboorte tot aan zijn of haar achttiende jaar. Ze handelen over school, spelen, wonen, gezondheid, geloof, ouders en vrienden. Maar ook over kindermishandeling, kinderarbeid, oorlog en scheiding van ouders bijvoorbeeld.

Eglantyne Jebb, oprichter van Save the Children

"Humanity owes the child the best it has to give."

Eglantyne Jebb, oprichter van Save the Children

Het was Eglantyne Jebb, de oprichtster van Save the Children, die in 1923 de aanzet gaf voor het verdrag door de Declaration of the Rights of the Child op te stellen. Omdat het Kinderrechtenverdrag op 20 november 1989 definitief door de Verenigde Naties is aangenomen, vieren we elk jaar op die datum de Dag van de Rechten van het Kind.

We doen dat ook om extra aandacht te vragen voor kinderrechten. Want hoewel bijna alle landen het verdrag hebben getekend, wil dat helaas niet zeggen dat ze de afspraken ook echt nakomen.

Aandacht voor de uitgangspunten van het verdrag blijft keihard nodig. Daarom werkt Save the Children over de hele wereld samen met overheden en (lokale) hulporganisaties om de leefomstandigheden van kinderen te blijven verbeteren.

Geef kwetsbare kinderen een eerlijke kans op een toekomst.

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Ja, ik doneer