Kareem (12) uit Syrië, nu in Libanon

“Ik werk als een straatverkoper.
Ik verkoop koffie en sigaretten.”

Kinderarbeid

Kinderarbeid is zwaar en schadelijk werk dat door kinderen wordt verricht en een goede ontwikkeling van het kind in de weg staat. Kinderen die werken, krijgen vaak geen onderwijs.

Hoewel er de afgelopen jaren veel aandacht was voor het onderwerp, werken wereldwijd nog steeds 168 miljoen jongens en meisjes onder erbarmelijke omstandigheden. Daar vallen ook de zwaarste vormen van kinderarbeid onder: slavernij, prostitutie, kinderen die aan criminele activiteiten mee moeten doen of de inzet van kindsoldaten.

Waarom is er kinderarbeid?
Kinderarbeid is een complex probleem dat vaak ontstaat uit armoede. Geen ouder wil immers zijn of haar kind in een fabriek zien; ze willen dat hun kinderen leren, naar school gaan, met vriendjes spelen. Maar soms verdienen ze niet genoeg om voor hun gezin te zorgen. Dan voelen ze zich gedwongen hun kinderen op het land of in de fabriek te laten werken.

Wat doet Save the Children?

Save the Children is op al die terreinen actief. In India bijvoorbeeld, waar een op de elf kinderen wordt uitgebuit. In Dehli draait Save the Children een project waarin de situatie van 1.275 kinderen is verbeterd door onderwijs en loopbaanbegeleiding. Zo’n 22.000 mensen die werken voor overheden, fabrikanten en in gemeenschappen zijn voorgelicht en bijna 900 mensen die kinderarbeid moeten opsporen zijn opgeleid. In Nederland praten we mee over convenanten voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen die internationale bedrijven afsluiten, en ook daar staat kinderarbeid heel hoog op de agenda.

Natuurlijk kunnen jongeren een bijbaantje hebben, zoals licht werk dat goed valt te combineren met school of een opleiding. Veel jongeren hebben er immers baat bij dat ze economisch actief zijn; het maakt ze zelfstandiger en ze doen ervaring op. Maar de kinderarbeid die ten koste gaat van de ontwikkeling van kinderen is voor Save the Children niet te accepteren.

Kofi Annan (1938 - 2018)

“We are not asking corporations to do something different from their normal business; we are asking them to do their normal business differently.”  

Kofi Annan (1938 - 2018)

Intensieve samenwerking
Om kinderarbeid echt uit te bannen en kinderrechten te respecteren, moeten werkgevers, investeerders, maatschappelijke organisaties, overheden en lokale gemeenschappen samen optrekken. Kinderarbeid uitbannen kan alleen door intensieve samenwerking.

We moeten niet alleen kinderen uit de fabriek halen en naar school sturen, maar ook de ouders helpen, wetten aanpassen, gemeenschappen en politici duidelijk maken wat de gevolgen zijn van kinderarbeid en ervoor zorgen dat bedrijven geen kinderen meer inzetten. Bedrijven moeten hun werknemers genoeg betalen, zodat ouders hun kinderen niet meer naar de fabriek hoeven te sturen. Ook als dat betekent dat onze kleren daardoor duurder worden.

"Wij geven bedrijven graag advies over het voorkomen en bestrijden van kinderarbeid. Bedrijven die daar meer over willen weten kunnen contact met mij opnemen voor advies"

Claire van de Broek, Corporate Partnerships Manager
E-mail: [email protected]

Qayum uit India moet werken

Qayum (12) maakt lange dagen achter de borduurtafel. Samen met zijn moeder Rizwhana, broer Wasim (19 en zus Roma (16) borduurt hij applicaties voor kleding. Zijn vader Napeesh heeft een fruitkar, maar dat levert onvoldoende geld op in het onderhoud van het gezin te voorzien. Het gezin werkt 12 uur per dag en hun leven bestaat enkel uit werken, eten en slapen.
Lees verder

Geef kinderarbeid geen kans!

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Ja, ik doneer