Kinderen op een school in Khargrachari, Bangladesh

Kinderen op een kleuterschool in de Bengaalse deelstaat Tripura
eren naast Bengaals ook lezen en schrijven in hun eigen taal.
 

Bangladesh

Bangladesh is met zo’n 156 miljoen mensen een van de dichtstbevolkte landen ter wereld en kampt met problemen als extreme armoede, kinderarbeid, ondervoeding en vervuiling.

Omdat het grootste deel van het land bestaat uit laaggelegen vlaktes, vinden in Bangladesh regelmatig grote overstromingen plaats. Vooral tijdens de moesson. Deze overstromingen kosten vaak veel levens, met name van de arme mensen op het platteland. Door grondgebrek, trekken de arme gezinnen namelijk vaak naar de laaggelegen gebieden in de buurt van rivieren of aan de kust.
 

Diploma... voor een leraar!

In Bangladesh hebben veel kinderen een meester of juf zonder onderwijsdiploma. Save the Children leidt 60 van hen op tot volwaardig leraar - om zo het onderwijs te verbeteren voor 2.820 kinderen in achterstandsgebieden in Rangur District.
Lees verder