Kinderen op een school in Khargrachari, Bangladesh

Kinderen op een kleuterschool in de Bengaalse deelstaat Tripura leren naast Bengaals ook lezen en schrijven in hun eigen taal.
 

Bangladesh

Bangladesh is met zo’n 156 miljoen mensen een van de meest dichtbevolkte landen ter wereld. Als gevolg van regelmatige natuurrampen zoals overstomingen,  kampt Bangladesh met extreme armoede, kinderarbeid, ondervoeding en vervuiling. Daarnaast zijn door geweld in buurland Myanmar honderdduizenden Rohingya's naar Bangladesh gevlucht. Zij leven in vluchtelingenkampen, waar de leefomstandigheden zwaar zijn, vooral voor kinderen. Toegang tot schoon water, sanitair en gezondheidszorg is beperkt. Volgens maatschappelijk werkers van Save the Children kampen kinderen in de vluchtelingenkampen met slapeloosheid, nachtmerries en depressies.


 

Berichten over Bangladesh

24-JUN-2022

Extreem weer in Bangladesh en India

10-JAN-2022

Branden blijven Rohingya vluchtelingen teisteren

25-AUG-2021

4 Jaar Rohingya crisis: Mentale stress bij kinderen eist tol

De situatie in Bangladesh

Bangladesh heeft regelmatig te kampen met cyclonen en moessonregen met overstromingen als gevolg. Dit resulteert in armoede voor kwetsbare gezinnen doordat zij oogst, huis en vee kwijtraken. Verder wonen meer dan één miljoen mensen in de vluchtelingenkampen in de zuidelijke provincie Cox’s Bazar. Zij zijn gevlucht van geweld in Myanmar en komen in een extreem kwetsbare situatie terecht. Zij krijgen nauwelijks psychische ondersteuning om traumatische gebeurtenissen te kunnen verwerken en hebben een verhoogde kans op ziektes als diarree, difterie en mazelen. Daarnaast vinden ook in dit gebied aardverschuivingen en overstromingen plaats waar mensen zich nauwelijks tegen kunnen wapenen. Daar bovenop vond begin 2021 een verwoestende brand plaats in de vluchtelingenopvang in Cox’s Bazar waardoor 45.000 mensen ontheemd zijn geraakt.  Armoede en de uitzichtloze situatie voor vluchtelingen in vluchtelingenkampen zijn van grote invloed op vele kinderen in Bangladesh. Zij moeten op jonge leeftijd vaak werken om het gezin te ondersteunen en meisjes worden gedwongen vroeg te trouwen. Kinderarbeid, kindhuwelijken en uitbuiting vindt dus op grote schaal plaats.  

De invloed van de covid-19-crosis op de bevolking in Bangladesh is groot. Save the Children werkt samen met de regering van Bangladesh, onze partners en onze donoren om covid-19 aan te pakken - een wereldwijde crisis met grote gevolgen voor de volksgezondheid, de economie en het onderwijs. Wij als Save the Children hebben ons werk opgevoerd om de meest kwetsbaren te helpen, en zijn erin geslaagd een reeks ondersteunende en preventieve maatregelen uit te rollen om de pandemie en de gevolgen ervan direct aan te pakken.  

Save the Children in Bangladesh

Save the Children werkt sinds 1970 onvoorwaardelijk in Bangladesh. Met 1200 toegewijde medewerkers en meer dan 850 vrijwilligers en een netwerk van meer dan 100 partners is Save the Children een van de grootste kinderrechtenorganisaties met innovatieve, kwaliteitsvolle programma’s in Bangladesh.  

In 2020 hebben we 9,528,740 mensen bereikt met onze hulp, waarvan 1,922,647 kinderen. Dit hebben we kunnen betekenen voor kinderen: 

  • 1,434,421 kinderen kregen toegang tot gezondheidszorg en kregen hulp bij ondervoeding  

  • 322.121 kinderen ondersteund in de bestrijding van armoede 

  • 193.130  kinderen kregen toegang tot onderwijs  

  • 226.591 kinderen werden beschermd tegen geweld en risico’s zoals kindhuwelijken en kinderarbeid.  

Projecten in Bangladesh

Right 2 Grow

Zoals altijd doen we dat met een community-led aanpak: door dorpen in staat te stellen om het zélf te doen, samen met hun lokale overheid. Door middel van een sterke lobby streeft Save the Children ernaar om iedereen in de gemeenschappen, iclusief alle kinderen te bereiken bewust te maken van de urgentie van ondervoeding. Samen met deze rechthebbenden eist Save the children verantwoording  en veranderingen bij belangrijke plichtsdragers, zoals regeringsvertegenwoordigers, het bedrijfsleven, internationale ontwikkelingsactoren en donoren.   

Partners: Save the Children The Hunger Project, Max Foundation, Action Conte la Faim, HLP Foundation, CEGAA, World Vision  

Duur: 5 jaar; 2021 t/m2025 

Lees meer