Skip to main content
f7b437c4-e4d1-4442-a0ee-20201de67a63.jpg.webp

Libanon

Libanon is een land in het Midden-Oosten, gelegen aan de oostkust van de Middellandse Zee in Azië. Libanon telt zo’n 5.5 miljoen inwoners, en met circa 10,5 km² oppervlakte is het klein en dichtbevolkt. Als buurland van Syrië heeft de oorlog in Syrië een grote impact op het land. Zo telt Libanon met 1.5 miljoen vluchteligen het hoogste aantal Syrische vluchtelingen ter wereld in verhouding tot de eigen bevolking. Dit legt een enorme druk op het sociaal-economische stelsel en de infrastructuur van Libanon en zorgt voor spanningen tussen vluchtelingen en de lokale bevolking. Bovendien verkeert het land al sinds 2019 in een steeds verergerende crisis waardoor ondertussen 4.2 miljoen mensen – ruim 76% van de bevolking – humanitaire hulp nodig hebben.

 

De situatie in Libanon

Sinds de herfst van 2019 is Libanon verzonken in een van 's werelds ergste financiële crises van de moderne geschiedenis. Het land kent een inflatie van 124% in 2022, de een na hoogste inflatie ter wereld, met grote armoede onder de bevolking tot gevolg. Zo leeft 99% van de Syrische vluchtelingen, 95% van de Palestijnse vluchtelingen en 90% van de Libanese bevolking in armoede en kan niet meer voorzien in hun basisbehoeften. Ze hebben simpelweg niet genoeg geld om eten of andere essentiële benodigdheden als medicijnen en te kopen. 

uitroep
In heel Libanon hebben gezinnen moeite het hoofd te bieden aan de stijgende prijzen van voedsel, huur, brandstof en andere benodigdheden

 

Kinderen de dupe van instabiliteit

Het onderwijs in Libanon verkeert ook in een crisis. Eerst door stakingen, daarna door corona en nu omdat leerkrachten met hun salaris niet meer kunnen rondkomen. Hierdoor is het publieke onderwijs al voor het vierde jaar achtereen onderbroken waardoor kinderen een leerachterstand oplopen omdat ze niet het volledige curriculum kunnen volgen. Als gevolg hiervan zien we onder andere een toename in kinderarbeid en kinderhuwelijken.

Save the Children in Libanon

Save the Children werkt sinds 1953 onvoorwaardelijk in Libanon om ondersteuning te bieden in verschillende sectoren, zoals kinderbescherming, onderwijs, mentale gezondheid en psychosociale steun, levensonderhoud en opvang. In 2022 bereikten we met ons werk in Libanon ongeveer 228.000 kinderen en hun families.

In 2022 hebben we 228.000 mensen bereikt met onze hulp, waarvan 168.000 kinderen, met onder andere toegang tot onderwijs, bescherming tegen geweld en risico’s zoals kind huwelijken en kinderarbeid, ondersteuning in de bestrijding van armoede en toegang tot gezondheidszorg.

Nieuws

Hadeel leert hoe ze haar eigen modebedrijf kan opzetten

12 Aug 2023

De achttienjarige Hadeel heeft altijd al van fashion gehouden. Door de cursussen van Save the Children leerde ze netwerken, klantbeheer en effectieve communicatie, waardoor ze haar eigen bedrijf kan starten.

Lees meer

Kinderen in Libanon weer thuis door onderwijscrisis

21 Jan 2023

Na eerder bericht deze maand over toenemende voedselonzekerheid in Libanon, weer een tegenslag voor de kinderen daar. Leraren staken, waardoor naar schatting een miljoen kinderen op dit moment geen onderwijs krijgen.

Lees meer

Steeds meer kinderen in Libanon weten niet wanneer hun volgende maaltijd is

5 Jan 2023

Het aantal kinderen in Libanon dat honger lijdt, zal begin dit jaar naar verwachting met 14% toenemen. Dat is een verschil van meer dan 100.000, oftewel de hele stad Alkmaar. Er moet dringend actie worden ondernomen om dit te voorkomen. 

Lees meer

Projecten in Libanon

Improved Employability of Host and Refugee Youth in Beirut

Het programma biedt jongeren alternatieven om in hun levensonderhoud te voorzien door middel van levensvaardigheden, digitale skills en Engels als vreemde taal. Daarnaast bieden we kortdurende beroepsopleidingen of opleidingen in ondernemerschap aan, afhankelijk van de belangstelling van de jongeren.

Lees meer

Improving Prospects for Refugees and Vulnerable Host Communities in Lebanon

Het programma richt zich op de meest kwetsbare kinderen, adolescenten en hun families die in de stedelijke gebieden van en rondom Beiroet wonen. Het programma biedt geïntegreerde kinderbeschermingsdiensten, waaronder psychosociale support, en beroepsonderwijs aan en voor kinderen en adolescenten.

lees meer