Skip to main content
Mamdouh

12 jaar oorlog in Syrië: zo biedt Save the Children hulp

Woensdag 15 Maart 2023

Het is vandaag twaalf jaar geleden dat het conflict in Syrië begon. Het aanhoudend geweld heeft een enorme impact op het mentale welzijn van kinderen, dat geldt zeker ook voor de jongens en meisjes die ontheemd zijn en in kampen leven. 

De helft van de Syrische kinderen is geboren in oorlogstijd en groeit op in een van de gevaarlijkste landen ter wereld. Het geweld – met daarbovenop een verwoestende aardbeving – treft kinderen het hardst. Zo zijn er sinds het begin van de oorlog naar schatting tienduizenden kinderen gewond geraakt of gestorven.  

Onze steun 
Jarenlang geweld, onveiligheid, verlies van familie en vrienden, ontheemd raken, geen of nauwelijks onderwijs, slechte medische zorg en leven in continue onzekerheid over wat komen gaat; kinderen die onder zulke omstandigheden opgroeien kunnen zonder de juiste hulp levenslange fysieke en mentale trauma's oplopen. Daarom biedt Save the Children uitgebreide, effectieve hulp waarmee we de ontwikkeling, gezondheid, het mentale welzijn en de veerkracht van kinderen, jongeren en hun families versterken.  

Op dit moment zijn er zo’n twee miljoen mensen, dat is twee keer het aantal inwoners van Amsterdam, ontheemd in Syrië. Zij leven in gastgemeenschappen en opvangkampen verspreid over het hele land. Onder andere op die plekken zijn wij er voor kinderen en hun families. We bieden voedselhulp, mentale zorg en (informele) educatie.  

CH1784580-Fadel-10-outside-his-tent

De aardbeving 
Daarnaast bieden we noodhulp aan slachtoffers van de aardbeving. Zo’n 8,8 miljoen mensen in Syrië zijn getroffen, waaronder 3,7 miljoen kinderen. We hebben direct na de ramp onder andere tijdelijke noodopvang opgezet en dekens, voedsel en tenten uitgedeeld. Ook leveren we schoon drinkwater. Tot nu toe hebben we al ruim 139.000 mensen kunnen helpen. 

Deze en andere steun is onmisbaar, want van de 22 miljoen inwoners zijn ruim 15,3 miljoen mensen afhankelijk van humanitaire hulp, waaronder 7 miljoen kinderen. Dit is een toename van veertig procent van het aantal kinderen in nood, en het hoogste aantal mensen dat hulp nodig heeft tot nu toe.  

Kinderen over de hele wereld in Syrië 
Bijvoorbeeld in Roj kamp, in het noordoosten van het land. Daar leven Syrische en Iraakse mensen, maar er zitten ook moeders met hun kinderen vast uit ruim vijftig landen. Deze vrouwen hebben vermeend banden met ISIS, al ontbreekt het nog aan een eerlijk en transparant proces om de werkelijkheid te achterhalen.  

Het is ook voor deze kinderen niet makkelijk. Ze verlangen naar hun thuisland en mogen het kamp niet verlaten. Save the Children biedt programma’s aan waar ze activiteiten kunnen doen, een vak kunnen leren en mentale steun krijgen. Ook de moeders krijgen hulp, bijvoorbeeld met het positief opvoeden van hun kinderen.  

“Ik zie echt de meerwaarde van onze hulp, niet alleen om mogelijk iets van inkomsten te genereren, maar ook om het brein actief te houden”, vertelt Caroline Scheffer, onze expert op het gebied van mentale gezondheid. Zij was onlangs in het kamp. “Het versterkt het gevoel van eigenwaarde. Ik ben iemand, ik kan iets en ik ben van waarde. Het helpt kinderen kind te zijn en het stimuleert hoop. Hoop op een toekomst.”