Skip to main content
akSave-19.png

Eerste Nationale Kinderrechtendialoog

Zaterdag 29 April 2023

Donderdag 20 april vond de allereerste Nationale Kinderrechtendialoog plaats, georganiseerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in samenwerking met het Kinderrechtencollectief.  

Beleidsmakers, kinderrechtenorganisaties en jongeren gingen met elkaar in gesprek met een gezamenlijk doel: versterking van de samenwerking tussen het maatschappelijk middenveld en de ministeries in de bescherming van kinderrechten.  

Deze eerste editie van de Nationale Kinderrechtendialoog vormt het begin van een jaarlijks terugkerend gesprek, een grote stap in de optimale bescherming van kinderrechten in Nederland. Ton Liefaard, hoogleraar kinderrechten aan de Universiteit Leiden, opende de dialoog met een digitale boodschap. “Het Kinderrechtenverdrag is gebaseerd op een ontzettend belangrijke notie: kinderen hebben rechten omdat ze net als iedereen, mensen zijn. Waar kinderrechten in het geding zijn, moeten kinderrechten worden beschermd.” Met deze boodschap startte de dialoog.  

Kinderrechten per thema 
Deelnemers aan verschillende thematafels gingen dieper in op de uitvoering van de VN-aanbevelingen tot nu toe en de naleving van kinderrechten. Er werd ingezoomd op de onderwerpen armoede onder kinderen (in Europees Nederland en op de BES-eilanden), jeugdzorg en jeugdbescherming, onderwijs, migratie, kinderhandel en (seksuele) uitbuiting, jeugdstrafrecht, geweld tegen kinderen en mentaal welzijn. Aan tafel werd gezocht naar kansen voor samenwerking en gesproken over de interpretatie van de aanbevelingen.  

Kirsten Tanis, beleidsmedewerker Jeugd bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport, kijkt met een positief gevoel terug op het gesprek: “De dag bood ruimte om op een laagdrempelige manier de discussie met elkaar aan te gaan. De eerste editie van de Nationale Kinderrechtendialoog smaakt naar meer”.  

Participatiepad 
De aanwezige kinderen en jongeren bereidden intussen het “participatiepad” voor. Zij leidden in het tweede deel van de dialoog elk een groep beleidsmakers en medewerkers van kinderrechtenorganisaties langs verschillende stations op het gebied van participatie: wanneer is participatie ‘betekenisvol’, hoe komt dit samen met jongeren tot stand en wat weerhoudt ons? Volgens de aanwezige jongeren is een belangrijk onderdeel hiervan de terugkoppeling over het uiteindelijk genomen besluit. Lars Westra (16), de nieuwe vicevoorzitter van het Kinderrechtencollectief: ”Het is waardevol te zien hoe beleidsmakers en kinderrechtenorganisaties écht met elkaar in gesprek gaan. Op deze manier leer je van elkaar. We hopen dan ook dat iedereen vandaag naar huis gaat met nieuwe inzichten en er een daadwerkelijke terugkoppeling aan ons, jongeren, wordt gegeven: wat heeft deze dag nou écht opgeleverd?” 

Save the Children 
Wij zijn heel erg blij met deze dag. Het is belangrijk om kinderen te betrekken bij beleidsvoering, want ze zijn onze toekomst en de beslissingen die beleidvoerders maken hebben (grote) invloed op hun leven.  


Dit bericht heeft betrekking op artikel 12 van het Kinderrechtenverdrag: 
Ieder kind heeft het recht zijn mening te geven over zaken die hem/haar aangaan. Die mening moet serieus genomen worden.

Onze oprichter, Eglantyne Jebb, heeft de eerste versie van het Kinderrechtenverdrag bedacht en aan de Volkenbond (de voorloper van de VN) gepresenteerd. Dit verdrag is aangenomen en bestaat vandaag de dag uit 45 artikelen. Save the Children is de grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie en beschermt en waarborgt dit verdrag al meer dan 100 jaar.