Skip to main content
196ab1a7-bfa7-4c5b-8987-0837534efc8a.png.webp

Nieuw onderzoek 'Safe for Some': EU-landen beschermen niet alle kinderen op de vlucht

Maandag 6 Maart 2023

Jaarlijks overlijden en verdwijnen duizenden mensen op weg naar Europa via de Mediterrane routes. Kinderen die de grens bereiken, krijgen te maken met onmenselijke behandeling. Een schril contrast met de opvang van Oekraïners door de EU.  

Deze sterfgevallen en verdwijningen zijn niet nodig; dat heeft de reactie van de Europese Unie en Europese landen laten zien bij de opvang van Oekraïners. De grootste vluchtelingenstroom sinds de Tweede Wereldoorlog. De hulp kwam snel op gang en overheden zetten zich actief in om Oekraïense gezinnen te helpen met onder meer huisvesting, onderwijs en medische zorg.  

Wrede en extreem strenge maatregelen 
Sinds 2019 zijn zo’n 8.000 kinderen en volwassenen overleden of verdwenen op de mediterrane routes naar Europa. Dit is volgens Save the Children een direct gevolg van de wrede en extreem strenge maatregelen van de EU en Europese landen om te voorkomen dat zij hun land binnenkomen. Er is een toenemende trend van Europese regeringen om vluchtelingen gedwongen, illegaal en vaak met geweld tegen te houden en zij die wel binnenkomen vast te houden onder onmenselijke omstandigheden. Dit is te lezen in het rapport Safe for Some

Kinderen slachtoffer van geweld 
Tijdens deze acties worden kinderen systematisch het slachtoffer van geweld. Kinderen die door Save the Children zijn geïnterviewd, beschrijven dat zij helemaal worden uitgekleed, gedwongen worden in de kou te staan, elektrische schokken krijgen toegediend en worden geslagen met stokken.  

“De tocht naar Zweden was heel zwaar en gevaarlijk”, vertelt Omar* (17) die vanuit Syrië, naar Turkije en uiteindelijk per rubberboot naar Griekenland vluchtte. “Toen hier in Zweden ook kinderen uit Oekraïne kwamen, hoorde ik dat hun reis heel makkelijk was gegaan. Zij waren gewoon met de bus gekomen. Ik vond het echt niet eerlijk.” 

Verandering voor een eerlijk systeem 
De positieve aanpak voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen moet de standaard worden, zegt Daniel Gorevan van Save the Children en auteur van het rapport: “De EU onderhandelt over een Asiel en Migratie Pact – dit is het moment om de rechten van kinderen centraal te zetten. Elk kind dat een conflict ontvlucht, moeten toegang hebben tot goede en legale routes naar veiligheid. Ook hebben zij recht op bescherming en de mogelijkheid om hun leven op te bouwen.” 

​Een aantal aanbevelingen 

  • Bied langdurige bescherming aan alle kinderen die Oekraïne zijn ontvlucht. 
  • Pas de geleerde lessen en goede praktijkvoorbeelden bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen toe op alle kinderen die veiligheid zoeken in Europa. 
  • Stel kinderrechten centraal in het EU-pact voor Asiel en Migratie.