Skip to main content

Safe for Some: Europe’s Selective Welcome to Children on the Move


Publicatiejaar: 2023
Soort Bestand: PDF
Taal: Engels 
Auteur(s): Daniel Gorevan, Sofia Rönnow Pessah en Federica Toscano
Uitgever: Save the Children Europe

Samenvatting
De reactie van de Europese Unie (EU) en haar lidstaten op de komst van vluchtelingen uit Oekraïne, is in veel opzichten positief geweest. Europese regeringen en instellingen hebben bewezen in staat te zijn beleid te voeren dat effectieve steun biedt aan kinderen die een verwoestend conflict zijn ontvlucht. Dit beeld staat in schril contrast met het welkom dat mensen die via de Mediterrane route vluchten krijgen.

Bijna twee keer zoveel vluchtelingen uit Oekraïne hebben bescherming gevraagd ten opzichte van het aantal dat asiel heeft aangevraagd in 2015 en 2016. Maar de reactie op die vluchtelingenstroom, voornamelijk uit Syrië, was vaak onvoldoende en in het ergste geval wreed. Landen verhardden maatregelen, zodat het voor gezinnen moeilijker werd om asiel aan te vragen. Het was de bedoeling vluchtelingen ervan te weerhouden om naar Europa te komen en degenen die er al waren moesten in bedwang gehouden worden.

In dit onderzoek worden, op basis van interviews met kinderen en ervaringen uit 13 Europese landen, conclusies getrokken over de gevolgen die deze behandeling heeft gehad op kinderen die zijn gevlucht via de Mediterrane route.