Skip to main content
97275659-cb5f-4248-8745-628c9cd300a9.jpg.webp

Psychosociale zorg is een fundamenteel kinderrecht en moet van stigma af

Woensdag 6 Oktober 2021

Save the Children roept tijdens de World Mental Health Summit in Parijs op pychosociale zorg te erkennen als fundamenteel kinderrecht.
 

1 op de 7 kinderen tussen 10 en 19 jaar oud is gediagnostiseerd met een psychische stoornis. Dit blijkt uit recent onderzoek van onze partner UNICEF. En dit is nog maar het topje van de ijsberg. Naar schatting miljoenen kinderen hebben dringend behoefte aan psychosociale hulp. Daarom roept Save the Children tijdens de World Mental Health Summit in Parijs op om mentale gezondheid en psychosociale zorg vast te leggen als fundamenteel kinderrecht. Alleen zo kan psychosociale zorg uit de taboesfeer komen en kan voorkomen worden dat kinderen toegang tot deze zorg wordt ontzegd. Tijdens de Summit komen vele ervaringsdeskundige jongeren aan het woord over wat er volgens hen moet veranderen.
 
Toegang mentale zorg niet vanzelfsprekend
Toegang tot psychosociale hulp is in grote delen van de wereld niet vanzelfsprekend. In Nigeria worden mensen met een psychische stoornis vaak geketend vastgehouden in psychiatrische ziekenhuizen, stelt de Nigeriaanse Hauwa Ojeifo van de organisatie She Writes Woman in Parijs. “Het is schandalig dat we in 2021 nog steeds moeten vragen om een keuze, waardigheid en vrijheid. In Nigeria zijn wetten in de maak die de rechten van mensen met een psychosociale conditie nog verder verslechteren. Ik roep de Nigeriaanse overheid een mensenrechten waardige keuze te maken.”
 
Weg met het stigma
 ‘Elk jaar dat psychosociale zorg geen fundamenteel kinderrecht is, is een verloren jaar’, zegt Sahar uit het Centraal-Amerikaanse Belize in zijn toespraak. “De tijd is op, er moet nu wat veranderen. Het grootste obstakel is het vernietigende stigma dat rond het onderwerp heerst. Daarnaast is er een groot gebrek aan kennis over mentale gezondheid. We moeten op zoek naar innovatieve en praktische manieren om psychosociale zorg en de kennis hierover in ons dagelijks leven te integreren. Alleen zo heeft iedereen de juiste gereedschappen om kinderen de psychosociale zorg te bieden die ze nodig hebben.” Sociale en emotionele educatie leidt tot zelfbewustzijn, controle en communicatievaardigheden die cruciaal zijn op school en het leven in het algemeen.
 
Erken mentale gezondheid als kinderrecht
Save the Children wil dat mentale gezondheid zo snel mogelijk als fundamenteel kinderrecht wordt erkend. Alleen samen kunnen we het stigma rond mentale gezondheid laten verdwijnen. Of om het in de woorden van de 19-jarige Rasha, Save the Children ambassadeur voor mentale gezondheid voor kinderen: ‘Er zou voor alle kinderen in de wereld een plek moeten zijn waar ze zich vrij voelen om te zeggen: het gaat niet goed met me, ik heb hulp nodig.’
 
Derde World Mental Health Summit
Dit is alweer de derde editie van de World Mental Health Summit, dit jaar onder leiding van de Franse overheid. Vorig jaar vond de Summit plaats in het Amsterdam, georganiseerd door de Nederlandse overheid, onder leiding van destijds Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Sigrid Kaag.

Mind our Rights Now: Waarborg mentale gezondheid en welzijn kinderen

Wereldwijd zijn kinderen getroffen door de COVID-19-pandemie. Voor sommigen is dit van korte duur, voor anderen zijn de gevolgen nog steeds voelbaar. In deze roerige tijden zijn de mentale gezondheid en het psychosociale welzijn van kinderen onlosmakelijk verbonden met hun recht om gewoon kind te kunnen zijn.

Lees verder