Skip to main content
Statement regeerakkoord

Onze reactie op het regeerakkoord

Donderdag 16 Mei 2024

Kinderen die zijn gevlucht voor crisis en conflict betalen al jarenlang de prijs voor falend overheidsbeleid. Dit akkoord levert geen oplossingen voor de opvangcrisis, maar zorgt voor een verdere schending van hun recht op veiligheid en bescherming. 

Deze coalitie bezuinigt op precies die maatregelen die de opvangcrisis echt zouden kunnen oplossen. Zolang er structureel te weinig financiële middelen worden vrijgemaakt voor het aantal te voorziene opvangplekken, moeten we als land niet verbaasd zijn als er kinderen in het gras blijven slapen. Deze zogenaamde ‘noodsituatie’ bewust in stand houden is een land als Nederland onwaardig.

Onze directeur Pim Kraan maakt zich zorgen: “Het kinderrechtenverdrag stelt nadrukkelijk dat er door de overheid primair gehandeld moet worden in het belang van het kind. Je zou dan oplossingen verwachten om de huidige situatie te verbeteren en niet wat er nu gebeurt: het verder verergeren ervan. Het is ook kortzichtig. Het niet adequaat opvangen en begeleiden van gevluchte kinderen nu leidt onvermijdelijk tot problemen als zij als volwassenen deel uitmaken van onze maatschappij.”

Wij vinden het belangrijk dat kinderen met een vluchtachtergrond goed integreren in Nederland. Daarom is goede scholing en psychosociale hulp aan deze kinderen zo belangrijk. Wij leveren zulke hulp nu al via de methode TeamUp, dat we opgezet hebben samen met UNICEF Nederland en War Child. 

Wij roepen het nieuwe kabinet op om het kinderrechtenverdrag serieus te nemen en kinderen niet in de steek te laten.