BEELDSPRAAKMAKEND: Jongeren geven gemeente Utrecht advies over schuldhulpverlening

De afgelopen weken zijn 12 studenten van het ROC Midden Nederland op verzoek van de gemeente Utrecht in het onderwerp ‘schulden en schuldhulpverlening’ gedoken. Zij hebben onderzoek gedaan en leeftijdgenoten geïnterviewd over geld en geldproblemen. Zo kwamen ze erachter dat jongeren weinig weten over goed omgaan met je geld, dat ze zich schamen voor hun geldproblemen en vaak geen idee hebben bij wie ze kunnen aankloppen voor welke hulp. Ook bestaat er een wereld van verschil tussen hulpverleners en jongeren. Ze begrijpen elkaar niet.

Afstand verkleinen
Met BeeldSpraakMakend wordt de afstand tussen beleidsmakers en jongeren verkleind. "Wij willen jongeren laten meedenken, meedoen en meebeslissen", zegt Marinke Ros van Save the Children. "Zo krijgen ze daadwerkelijk de kans bij te dragen aan de ontwikkeling van gemeentelijk beleid op het gebied van armoede en sociale uitsluiting. En het blijft niet bij adviseren. Ze gaan ook zelf aan de slag om de gemeente te helpen deze problemen onder jongeren te verminderen." Dat ze - eindelijk- serieus worden genomen, vinden de deelnemers aan BeeldSpraakMakend geweldig. "Ik vind het belangrijk dat ik leeftijdsgenoten kan helpen door mijn stem te laten horen in de gemeente", aldus Mohammed.

Advies aan de gemeente
Volgens de ROC-studenten kan de gemeente Utrecht wel het een en ander verbeteren als het gaat om jongeren en schulden. Ze vinden dat er meer en betere voorlichting moet komen op middelbare scholen, dat sociale media, buurtteams en buurtvaders ingezet moeten worden om het onderwerp bespreekbaar te maken en dat er een schuldhulplijn moet komen, waar jongeren die zelf schulden hebben gehad op een laagdrempelige manier andere jongeren kunnen helpen. Deze adviezen hebben ze in een presentatie verwerkt en overhandigd aan de Utrechtse wethouder Victor Everhardt. "Dank voor jullie tijd en advies. Ik zie dit als een goede en betekenisvolle stap om dit met elkaar aan te pakken."

"Zo zie je maar", zegt Sabina, "in dit project wordt echt naar ons geluisterd!"

Mening telt
"Dat hun mening echt telt, is zo belangrijk", vertelt Marjolein Weidema van Save the Children, die de zes BeeldSpraakMakend-bijeenkomsten van elk zo’n vier uur heeft geleid. "In deze bijeenkomsten leren de jongeren hoe het gemeentelijk beleid werkt en hoe zij daar invloed op kunnen uitoefenen. Maar ze leren ook naar zichzelf te kijken. ‘Wat zijn mijn sterke kanten en hoe gebruik ik die?’ ‘Hoe doe ik onderzoek?’ ‘Hoe bereid ik een pitch voor?’ en ‘Hoe druk ik mijn advies uit in een duidelijke foto?’ Het mooie is dat je het zelfvertrouwen van deze jongeren ziet groeien. Er wordt eindelijk eens mét hen gepraat, in plaats van óver hen. Hun adviezen doen ertoe."