Georgië

Georgië ligt in de Kaukasus en telt 5 miljoen mensen. In de Kaukasus komen veel natuurrampen voor, waarbij aardbevingen het grootste gevaar vormen. Kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking en jonge kinderen lopen bij een ramp het meeste risico.

Kinderen weerbaarder maken bij rampen

Save the Children helpt leraren en kinderen in Georgië om zich voor te bereiden op rampen. Zo worden scholen een veilige plek.

Opvang en medische zorg voor gehandicapte kinderen

Om te voorkomen dat gehandicapte kinderen (onder vaak slechte omstandigheden) opgroeien in tehuizen, helpt Save the Children bij het opzetten van kleinschalige opvanglocaties.

Beter peuter- en kleuteronderwijs

Save the Children zorgt ervoor dat peuters en kleuters goed onderwijs krijgen, zodat ze zich beter kunnen ontwikkelen.

Geef kinderen in Georgië een eerlijke kans op een toekomst.

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Ja, ik doneer