Skip to main content
Schermafbeelding

Skills for Succes

Ondanks de indrukwekkende economische groei in het afgelopen decennium is de Georgische economie er niet in geslaagd de arbeidsparticipatie te verhogen, met name onder jongeren en vrouwen. Armoede onder jongeren neemt nog steeds toe en de jeugdwerkloosheid is meer dan 30%, waarbij jonge vrouwen het meest worden getroffen. Jeugdwerkloosheid en de slechte kwaliteit van de diensten voor de inzetbaarheid van jongeren vormen zowel een belangrijk maatschappelijk probleem als een belemmering in de economische groei van het land.

Save the Children leidt een consortium in Georgië, met partners Youth Agency of Georgia, Youth Workers Association of Georgia en Konrad Adenauer Stiftung dat werkt aan het bevorderen van de inzetbaarheid van kansarme jongeren die geen onderwijs, werkgelegenheid of opleiding hebben. Dit doen we door overheidsinitiatieven voor jongeren te ondersteunen in de regio's Tbilisi, Kahketi, Shida Kartli, Guria en Racha-Lechkhumi in Georgië. Het programma richt zich hierbij op jongeren in de leeftijd van 16-26 jaar uit kansarme milieus, hun gezinnen, jongerenorganisaties en hun achterban, werkgevers en werkgelegenheidsverenigingen en de bredere samenleving.

Het project
De specifieke doelstelling van dit 36 ​​maanden durende project is het ondersteunen van de ontwikkeling van ondernemers- en marktgestuurde vaardigheden bij kansarme jongeren en vrouwen. Dit doen we door middel van informeel onderwijs, loopbaanbegeleiding en een actief internationaal netwerk voor de uitwisseling van leermiddelen en beste praktijken. De directe doelgroep van het project zijn 2000 jongeren met een kansarme achtergrond (60% vrouwen, 40% mannen) in de doelregio's (70% in plattelandsgebieden).

Het consortium pleit daarnaast voor professionalisering van jongerenwerk, en werkt aan het opbouwen van de capaciteit van 20 jongerenwerkers met behulp van professionele instrumenten en opleidingsmodules. Bovendien zet het programma locaties op waar jongeren ondersteuning kunnen krijgen in loopbaan begeleiding, advies over vaardigheden, werkgelegenheid en mogelijkheden voor opleidingsplaatsen. Daarnaast richt het project zich op het bieden van leer- en opleidingsactiviteiten op het gebied van ondernemerschap, en het opzetten van jongereninnovatielabs om ondernemerschap te stimuleren en een uitwisselingsprogramma voor jongeren tussen Georgië en de EU (inclusief studiereizen). Alle activiteiten worden uitgevoerd met gelijkheid tussen mannen en vrouwen als prioriteit.

Jongeren in Georgië krijgen niet altijd de kansen op de arbeidsmarkt die zij verdienen. Save the Children en partners geven kansarme jongeren in Georgië de vaardigheden om toegang te krijgen tot werkgelegenheid en economische kansen. Zo ondersteunen wij jongeren in Georgië. Onvoorwaardelijk.

Project naam: Skill for Success

Project locatie: Tbilisi, Kakheti, Shida Kartli, Guria and Racha-Lechkhumi regio’s in Georgië

Duur: 3 jaar, van 01-09-2020 t/m 31-08-2023

Partners: Youth Agency of Georgia, Youth Workers Association of Georgia, Konrad Adenauer Stiftung