Skip to main content
5dfce30d-1183-4bca-8d21-01febbfcf76f.jpg.webp

Georgië

Georgië is een republiek in de Kaukasus en een voormalig republiek van de Sovjet-Unie. Het land is grotendeels bergachtig, met het grootste deel van de bevolking geconcentreerd in de valleien en langs de kustlijn. In de Kaukasus komen veel natuurrampen voor, waaronder aardbevingen en overstromingen, zo ook in Georgië. In het verleden hebben aardbevingen aanzienlijke schade gebracht in het land. Sinds de onafhankelijkheid van de Sovjet-Unie in het begin van de jaren negentig heeft Georgië een krimp in de bevolking. Dit komt door conflict, armoede en natuurrampen. In 1993 kende Georgia op het hoogtepunt nog bijna 5 miljoen inwoners. Tussen 1993 en 2020 is het aantal echter gezakt tot de ongeveer 3,7 miljoen burgers. 
 
De situatie in Georgië 
Jaren van aanhoudende snelle groei in Georgië als gevolg van liberale economische hervormingen en een actieve strijd tegen corruptie, hebben bijgedragen tot een halvering van het aantal mensen dat in armoede leeft: van 38.8% in 2007 tot 19.5% in 2019. Desondanks blijft armoede, veroorzaakt door hoge werkloosheid en hoge consumentenprijzen nog steeds een uitdaging in het land. Het land kent één van de hoogste armoedecijfers in Europa en Centraal-Azië en een werkloosheidspercentage van 18.3%. Onder jongeren tussen de 15 en 25 jaar is het werkloosheidspercentage zelfs nog hoger: maar liefst 39,43% van de jongeren is werkloos (2020).  
 
Het hoge werkloosheidscijfer onder jongeren is voor een groot deel het gevolg van de lage kwaliteit van het onderwijs. Georgië kent een hoog uitvalpercentage van leerlingen op het middelbaaronderwijs en ongeveer twee-derde van de 15-jarige studenten voldoet niet aan de basisnormen op het gebied van lezen, schrijven en rekenvaardigheid. Dit zorgt ervoor dat leerlingen later niet aan de eisen van de arbeidsmarkt kunnen voldoen. In het bijzonder hebben kinderen met een handicap onvoldoende toegang tot onderwijs. Daarnaast krijgt een groot aantal kinderen met een handicap niet de sociale, medische en materiële steun waarop zij en hun families recht hebben. 
 
Tot slot is het land in het begin van de jaren negentig en opnieuw in 2008 getroffen door conflicten in de regio Zuid-Ossetië en de Abchazische Autonome Republiek. Hierdoor zijn 273.411 mensen ontheemd geraakt. Dit is ongeveer 7% van de totale bevolking van Georgië. Dit betekent dat het land één van ’s werelds hoogste percentage aantal binnenlandse ontheemden kent. De meerderheid van deze mensen lopen nog steeds achter op het gebied van sociaaleconomische integratie en zijn afhankelijk van staatsteun. Toegang tot werk, gezondheidsdiensten en onderwijs blijft een grootprobleem voor vele ontheemde huishoudens in Georgië.  
 
Save the Children in Georgië 
Save the Children werkt sinds 1993 in Georgië. Onze focus is geleidelijk verschoven van humanitaire hulp tijdens conflicten, naar ontwikkelingsprogramma’s en het pleiten voor een betere naleving van kinderrechten voor alle kinderen in het land. De huidige aandachtsgebieden zijn voornamelijk het verbeteren van de economische veerkracht onder jongeren. Dit doen we door meer werkgelegenheid en inclusieve onderwijsmogelijkheden te creëren. Daarnaast bieden we bescherming aan meisjes tegen gender gerelateerd geweld, zoals gedwongen huwelijken op jonge leeftijd en we creëren bewustzijn onder jongeren over klimaatverandering. Wij doen dit niet alleen voor, maar ook samen met de kinderen en lokale gemeenschap.  
 
In 2021 hebben we 4.965 mensen bereikt met onze hulp, waarvan  4.084 kinderen. Onze programma’s richten zich voornamelijk op onderwijs en bescherming van kinderen. Hiermee hebben we in 2020 

  • 3.711 kinderen toegang kunnen verlenen tot kwalitatief onderwijs 
  • 3.200 kinderen kunnen beschermen tegen geweld en risico’s zoals kindhuwelijken en kinderarbeid

Berichten over Georgië

Met het programma van Save the Children vond Nana haar zelfvertrouwen én eigen muziekstudio

12 Aug 2023

Nana Tchikadze doet een beetje van alles. Ze werkt zeven dagen per week: voor de lokale televisiezender, in de muziekstudio die ze samen met haar man heeft opgezet, in hun metalband en ze geeft trainingen aan jongeren en ouders. Daarnaast is ze moeder van een jonge dochter.

Lees meer

Jongeren verdienen alle kansen om hun talent te ontplooien

15 Jul 2023

Het is World Youth Skills Day! Op deze dag wordt de talenten van jongeren gevierd. Save the Children vindt dat jongeren alle kansen verdienen om hun talenten zo goed mogelijk te ontplooien, zeker in een wereld die continu verandert.

Lees meer

Project in Georgië

Skill for Success

Met Skill for Success ondersteunen we de ontwikkeling van vrouwen en kansarme jongeren. De directe doelgroep van het project zijn 2000 jongeren met een kansarme achtergrond
LEES MEER
Doneren-algemeen-georgie

Geef kinderen in Georgië een eerlijke kans op een toekomst.

Jouw hulp is dringend nodig. Help je mee?

Ja, ik doneer