India

India is een land in Zuid-Azië dat zich uitstrekt van de Himalaya in het noorden tot de Indische oceaan in het zuiden. Met bijna 1,4 miljard bewoners is het na China het land met het hoogste bevolkingsaantal. Doordat er op het platteland, waar bijna tweederde van de bevolking woont, weinig werk is te vinden, komen steeds meer mensen in de grote steden wonen. Steden zoals Delhi (28 miljoen) en Mumbai (22 miljoen) zijn inmiddels uitgegroeid tot enorme metropolen met uitgestrekte sloppenwijken. Het verschil tussen rijk en arm is er erg groot. Volgens cijfers van de World Bank heeft India het grootste aantal arme mensen ter wereld (270 miljoen), van wie bijna driekwart op het platteland woont. Ook zijn de aantallen ondervoede mensen en kinderen met een groeiachterstand in India schrikbarend hoog.  

De situatie in India

India is, met een jaarlijkse groei van 8-10%, een van de snelst groeiende economieën ter wereld. Ondanks deze groei, heerst in delen van het land grote armoede. Zo leven naar schatting van Save the Children 50.000 kinderen in Delhi gedwongen op straat. 20% van de kinderen in India gaat niet naar school, maar vult hun tijd met het ophalen van afval, bedelen of handelen op straat. Veel kinderen moeten lange dagen werken in een winkel, hotel of fabriek, voor zeer lage lonen. Deze kinderen zijn erg kwetsbaar voor uitbuiting, geweld en misbruik. Daarnaast is 16% van de meisjes tussen 15-19 jaar getrouwd en heeft 34% van de meisjes moeite met lezen en schrijven.  

De situatie voor kinderen is het afgelopen jaar verslechterd omdat India zwaar getroffen is door het coronavirus. Na de Verenigde Staten is India zelfs het land met de meeste (35 miljoen) besmettingen ter wereld. Door strenge lockdowns, waardoor veel mensen niet konden werken of hun banen verloren, zijn steeds meer families in de financiële problemen geraakt. 

De impact van klimaatverandering is ook merkbaar in India. Natuurrampen veroorzaken enorme verliezen aan mensenlevens en eigendommen.Droogte, plotselinge overstromingen, cyclonen, aardverschuivingen en stortregens vormen het grootste gevaar. Zo vielen er in oktober 2021 meer dan 30 doden bij overstromingen in Kerala, in het zuiden van India.   

Save the Children in India 

Save the Children kent de situatie in India goed. We werken al sinds de jaren 20 van de vorige eeuw in India om ondersteuning te bieden in verschillende sectoren, zoals kinderbescherming, onderwijs, gezondheid, levensonderhoud en opvang. 

In 2021 hebben we 3.005.578 mensen bereikt met onze hulp, waarvan 1.187.064 kinderen. Dit hebben we kunnen betekenen voor kinderen: 

  • 755.192 kinderen kregen toegang tot gezondheidszorg en kregen hulp bij ondervoeding  
  • 220.147 kinderen ondersteund in de bestrijding van armoede 
  • 141.062 kinderen kregen toegang tot onderwijs  
  • 70.663 kinderen werden beschermd tegen geweld en risico’s zoals kindhuwelijken en kinderarbeid.

Projecten in India

Work, No Child's Business (WNCB)

20% van de kinderen in India gaat niet naar school maar vult hun tijd met het ophalen van afval, bedelen of handelen op straat. Deze kinderen zijn erg kwetsbaar voor uitbuiting, geweld en misbruik. Met de ‘Work: No Child’s Business’- alliantie zetten we ons in tegen kinderarbeid, en voor hoge kwaliteit en fulltime onderwijs voor ieder kind.
lees meer

Samen in actie tegen Corona

India is ongekend hard getroffen door de COVID-19-pandemie. Save the Children ondersteunt met het aanpakken van deze uitdagingen door ondersteuning te bieden bij vijf belangrijke elementen van de COVID-19 vaccinatiestrategie: versterking van vaccinatiefaciliteiten, sociale mobilisatie, capaciteitsopbouw van publieke gezondheidsfaciliteiten en mediabetrokkenheid. 

lees meer

Vishwaas

Van alle landen heeft India het grootste aantal gevallen van longontsteking bij jonge kinderen. Samen met de Indiase overheid en met steun van de Philips Foundation werkt Save the Children daarom aan het verbeteren van de diagnose en behandeling van jonge kinderen met longontsteking.

lees meer

Invisibles; identiteitskaarten voor straatkinderen in India

80% van de 2 miljoen straatkinderen in India heeft geen identiteitskaart. Dat betekent dat ze geen toegang hebben tot onderwijs, medische zorg en sociale voorzieningen. ave the Children zorgt er voor dat deze kinderen een identiteitsbewijs krijgen, waardoor dit toch mogelijk wordt. 
lees meer
>