Skip to main content
CH1124986.jpg

‘Geef ontwikkelingssamenwerking en IMVO een plek in formatiebesprekingen’

Dinsdag 20 April 2021

In een brief roept de alliantie Work No Child’s Business informateur Tjeenk Willink op ontwikkelingssamenwerking en IMVO-wetgeving onderwerp te maken van de formatiebesprekingen.

De alliantie waar naast Save the Children ook UNICEF en de Stop Kinderarbeid Coalitie deel van uit maken doet een dringend beroep op de onderhandelaars om 0.7% van het BNP voor ontwikkelingssamenwerking te begroten als principe vast te leggen in het regeerakkoord.
 
Daarbij moeten afspraken worden gemaakt over de aanpak van de schuldencrisis. De coronacrisis heeft met name in lage- en middeninkomenslanden geleid tot een grotere kloof tussen arm en rijk. Volgens cijfers van UNESCO kunnen 24 miljoen kinderen door de gevolgen van corona niet meer terugkeren naar school. Om de economie in die landen te herstellen en om onderwijs voor iedereen mogelijk te maken, zijn extra investeringen en verlichting van de schulden dringend nodig.
 
Wetgeving voor duurzaam en verantwoord ondernemen
Behalve meer geld voor ontwikkelingssamenwerking pleiten de kinderrechtenorganisaties in de brief aan de formateur voor nationale IMVO-wetgeving. Het vorige kabinet heeft afgelopen najaar ingestemd met Nederlandse wetgeving voor duurzaam en verantwoord ondernemen. In de brief wordt het nieuwe kabinet opgeroepen zo snel mogelijk deze nationale wetgeving op te stellen om zo misstanden in internationale productieketens zoals kinderarbeid een halt toe te roepen.
 
Beleid in lijn met eigen ontwikkelingsdoelen
Tenslotte wordt er in de brief aandacht gevraagd voor meer beleidscoherentie van de overheid. Te vaak handelt de overheid in strijd met de ontwikkelingsdoelen. Zo vindt het inkoopbeleid van de Nederlandse overheid niet plaats onder strakke IMVO-voorwaarden en bij de bevordering van internationale handel wordt onvoldoende beoordeeld wat de gevolgen zijn voor kinderarbeid in de keten.
 
De hele brief aan informateur Tjeenk Willink en de voorzitters van de Tweede Kamer-fracties lees je hier.