Skip to main content
caac49da-dfa1-43c2-82ed-83acb29cf9fd.jpg.webp

Oproep aan informateur: benoem een minister van Jeugd

Maandag 19 April 2021

In een brief drukt het Kinderrechtencollectief informateur Tjeenk Willink op het hart kinderrechten een belangrijk onderdeel te maken van het formatieproces.

De minister van Jeugd moet de rechten van kinderen en jongeren versterken door een nationale kinderrechtenstrategie op te stellen. Daarnaast moet de minister Jeugd een vakminister met een eigen portefeuille worden. De kinderrechtenstrategie is noodzakelijk zodat bij nieuw beleid of belangrijke besluiten in de ministerraad, het belang van kinderen centraal wordt gesteld. Bovendien is tijdens een debat in de Tweede Kamer op 4 februari 2021 een motie aangenomen waarin de regering is verzocht om voor 1 juni 2021 tot een Deltaplan Jeugd te komen. Dit Deltaplan kan alleen slagen wanneer de samenwerking tussen de verschillende ministeries gecoördineerd wordt en er samenhang is met het Nationaal Programma voor Onderwijs. Een minister van Jeugd zou deze coördinatie op zich moeten nemen.

Nederland had één keer eerder een programmaminister voor Jeugd en Gezin tijdens het kabinet Balkenende IV tussen 2007 en 2010. De toenmalige minister Rouvoet had een portefeuille van 6 miljard euro tot zijn beschikking.  

Trek het voorbehoud bij artikel 26 in
Behalve voor een minister voor Jeugd pleit het Kinderrechtencollectief ervoor dat het nieuwe kabinet het VN-kinderrechtenverdrag naleeft inclusief het opheffen van het voorbehoud bij artikel 26: het recht op sociale zekerheid. Nederlandse heeft bij de ondertekening van het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind als enige land een voorbehoud gemaakt op artikel 26. In dit voorbehoud stelt de regering dat de bepaling niet kan leiden tot een zelfstandig recht van kinderen op sociale zekerheid, inclusief sociale verzekeringen, omdat kinderen via hun ouders aanspraak maken op sociale zekerheid. Het rapport ‘Ongekend onrecht’ van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag laat echter zien dat de redeneerlijn ‘kinderen in Nederland hebben via hun ouders/verzorgers toegang tot sociale voorzieningen’ helaas geen garantie geeft tot toegang op sociale zekerheid. Met alle gevolgen van dien. Save the Children pleit daarom voor het het opheffen van het voorbehoud bij artikel 26, zodat alle kinderen sociale zekerheid kunnen genieten en geen kind hoeft op te groeien in armoede.

Het Kindercollectief is een samenwerkingsverband van verschillende kinderrechtenorganisaties waaronder Save the Children. De volledige brief aan informateur Tjeenk Willink lees je hier.