Skip to main content
CH1536958.jpg

Syrië: scholen en kinderen nog steeds doelwit aanvallen

Vrijdag 7 Mei 2021

Ondanks het staakt het vuren dat sinds een jaar van kracht is, zijn scholen in Noordwest Syrië nog steeds het doelwit van aanvallen, constateert Save the Children.

Sinds het begin van 2020, hebben Save the Children en partnerorganisatie Hurras Network 37 aanvallen op onderwijsfaciliteiten in Noordwest Syrië geregistreerd. Negen van deze aanvallen vonden plaats na het ingaan van het staakt het vuren in maart 2020.

Tijdens de aanvallen verloren tenminste vier kinderen en vier stafleden van de school het leven. De schoolgebouwen zijn beschadigd en in sommige gevallen volledig vernield met alle gevolgen voor het onderwijs van dien.

Hoewel het aantal aanvallen in vergelijking met 2019 is afgenomen – toen vonden er 80 aanvallen op onderwijsfaciliteiten plaats – waarschuwt Save the Children dat door het voortdurende geweld het onderwijs in de knel komt.

Bij een incident dat werd geregistreerd door Save the Children en Hurras Network, vielen artilleriegranaten een paar meter naast een schoolgebouw terwijl kinderen zich daar verzamelden op de speelplaats. Ze werden door hun leraren naar binnen begeleid en naar huis gestuurd toen de beschietingen ophielden.

Nieuwe data laten zien dat de aanvallen – vooral luchtaanvallen en artilleriebombardementen, het onderwijs tot een halt hebben gebracht. Tenminste drie van de aanvallen vernielden de schoolgebouwen waardoor de kinderen geen plek meer hebben om onderwijs te genieten.

De 10 jaar oude Sara* zit in de vierde klas en herinnert zich de aanval op haar school in Hama. De plek waar ze woonde voordat ze naar Idlib vluchtte. ‘Mijn school werd gebombardeerd terwijl ik in het gebouw was. Dat deed me zo’n verdriet. Niet alleen voor mezelf, mijn vrienden en de leraren maar ook voor de school. Ik ben zo gehecht aan mijn school. Ik dacht dat we nooit meer naar school zouden gaan,’ vertelt Sara. ‘[Wanneer de bommen vallen] verstop ik me op de veiligste plek en open ik mijn mond en sluit ik mijn oren zodat ik de luchtaanvallen niet hoor en het net voelt alsof er niets aan de hand is.’

Aanvallen op scholen worden door de Verenigde Naties geclassificeerd als een van de zes ernstigste schendingen van Kinderrechten. 35 procent van de Syrische leerkrachten die vorig jaar door Save the Children zijn ondervraagd, zei dat aanvallen op onderwijsfaciliteiten de belangrijkste reden is voor schooluitval.

‘Mijn hart breekt als ik zie dat kinderen nog steeds slachtoffers zijn van het conflict in Syrië,’ zegt Sonia Khush, landendirecteur Syrië voor Save the Children. ‘Kinderen betalen de hoogste prijs voor dit conflict. Scholen zouden een veilige plek moeten zijn voor kinderen, geen oorlogsterrein. Het is ontstellend om te zien dat er ondanks het in maart 2020 afgekondigde staakt-het-vuren, het conflict nog steeds dodelijke slachtoffers maakt onder kinderen en gezinnen in het hele land. Dit zijn ernstige schendingen van het staakt-het-vuren en hier moet een einde aan worden gemaakt.’

Save the Children roept alle betrokken partijen op om het internationaal humanitair recht te respecteren, de Safe Schools Declaration te onderschrijven, zich niet te richten op scholen en civiele infrastructuur om zo de veiligheid en bescherming van kinderen te waarborgen.
*de namen van de kinderen zijn aangepast om privacyredenen