Skip to main content
Children playing at Child Friendly Space in Kyangwali

10 positieve veranderingen in 2022

Zaterdag 31 December 2022

Van vooruitgang bij het beëindigen van kindhuwelijken tot het aan het woord laten van kinderen op de COP27-klimaattop, hier zijn 10 positieve veranderingen voor kinderen die in 2022 hebben plaatsgevonden: 

  1. Vooruitgang bij het uitbannen van kindhuwelijken in Zimbabwe en Senegal 

Nadat Save the Children, samen met de Child Rights Coalition, een decennium lang campagne voerde voor het beëindigen van kindhuwelijken, werd in mei de Zimbabwe Marriages Act ingevoerd. Dit zorgt ervoor dat kindhuwelijken verboden zijn.  

Ondertussen heeft de regering van Senegal haar Nationaal Actieplan voor het tegengaan van kindhuwelijken in Senegal geïntroduceerd, dankzij de belangenbehartiging van Save the Children en andere kinderrechtengroepen. 


 

  1. Vooruitgang bij het verbieden van lijfstraffen 

Zambia en Mauritius hebben lijfstraffen bij kinderen verboden. Hierdoor hebben 10 miljoen kinderen wettelijke bescherming gekregen tegen gewelddadige straffen. Geen enkele vorm van fysiek geweld zal bij het opvoeden van kinderen worden geaccepteerd.  


 

  1. COP27: Kinderrechten ter tafel gebracht in onderhandelingen over klimaatverandering 

Voor het eerst gaven landen toe dat kinderen de aanjagers zijn van de veranderende aanpak van de klimaatcrisis. De landen zijn het erover eens dat ze kinderen meer moeten betrekken bij het ontwerpen en uitvoeren van klimaatbeleid.  

Save the Children steunde 10 kinderen uit Egypte om de conferentie COP27 bij te wonen. Eén van die kinderen was Minya. Tijdens een evenement op de conferentie vertelde hij: “Ik heb de klimaatcrisis niet veroorzaakt. Ik heb nooit een fabriek gebouwd, ik heb nooit een auto gekocht, ik heb nooit het milieu vervuild.” 


 

  1. Bescherming tegen explosieve wapens 

In november hebben 82 staten officieel de politieke verklaring over de bescherming van burgers tegen het gebruik van explosieve wapens in bevolkte gebieden goedgekeurd. Deze verklaring heeft als doel dat landen zich onthouden in gebruik van explosieve wapens in bevolkte gebieden.  


  1. Terugkeer naar huis voor honderden kinderen die vastzitten in kampen in Noordoost-Syrië  

De repatriëring van buitenlandse kinderen die jarenlang vastzaten in onveilige, onhygiënische kampen in Noordoost-Syrië is de afgelopen zes maanden verdrievoudigd. Ook in Nederland zijn er in november 28 kinderen gerepatrieerd.

CH1751967-Save-the-Children-deliver-food-and-other-essential-items-in-Tigray-Ethiopia.aspx%3Fwidth%3D1200%26height%3D675%26ext%3D.jpg.webp

  1. We konden levensreddende hulp bieden in Tigray, Ethiopië 

In november kon Save the Children in Ethiopië dankzij een vredesakkoord voor het eerst in meer dan een jaar tijd hulp bieden in Tigray. Met honderdduizenden mensen die te maken hebben met ernstige ondervoeding en 13 miljoen mensen in nood in de regio's Tigray, Amhara en Afar in het noorden van Ethiopië, was dit dringend nodig. 


  1. Sociale vangnetten en rechten voor mensen met een handicap in Nigeria 

Het Huis van Afgevaardigden in Nigeria heeft dit jaar een wet aangenomen, die de sociale bescherming van arme en kwetsbare mensen beschermt. De Disability Bill beschermt alle mensen met een handicap, inclusief kinderen, tegen alle vormen van geweld, discriminatie en misbruik en bevordert de toegang tot gelijke kansen in het leven. Ook kunnen mensen met een handicap nu overheidssteun aanvragen. 


  1. Baanbrekende inzet om een einde te maken aan vrouwenbesnijdenis en kindhuwelijken vanuit een afgelegen gemeenschap in Soedan 

Een gemeenschap in een afgelegen gebied van de Rode Zee-bergen in Soedan zette zich in om een einde te maken aan vrouwenbesnijdenis en kindhuwelijken. Het is de eerste gemeenschap in dit gebied die dit deed. Fatima, een vroedvrouw, legde uit waarom ze gemotiveerd was om de beslissing van de gemeenschap te steunen nadat ze de schadelijke effecten van de traditionele praktijken had gezien: “In mijn werk heb ik de gevolgen van vrouwenbesnijdenis gezien, zoals hevig bloeden, hevige pijn, geboortecomplicaties en in het ergste geval zelfs de dood. Dit werd gedaan bij meisjes vanaf twee jaar. 

In 2020 heeft Soedan alle vormen van vrouwenbesnijdenis strafbaar gemaakt. Het vereist echter zeer nauwe betrokkenheid van de gemeenschap om de uitvoering van deze wet te waarborgen. Kindhuwelijken zijn nog steeds legaal in Soedan en de bestrijding hiervan is een van de belangrijkste doelstellingen van Save the Children in Soedan. 


  1. COVID-desinformatie in Nepal aanpakken 

Save the Children ontwikkelde een videogame ‘Get Vaxed’ om misinformatie over COVID-19 te bestrijden. De game bereikte 30.000 mensen met gedegen informatie en moedigt hen aan om zich te laten vaccineren.  


  1. Kinderparticipatie in Ethiopië, Guatemala en bij de Afrikaanse Unie 

De regering van Ethiopië heeft een Nationaal Kinderparlement opgericht. Hierin zitten kinderen in de leeftijd van 10 tot 18 jaar om kwesties die hen aangaan te bespreken met nationale leiders. Deze historische stap zal kinderen in Ethiopië meer kansen geven om deel te nemen aan het democratische proces, hun zorgen te uiten en hun rechten op te eisen. 

Op de Vredes- en Veiligheidsraad van de Afrikaanse Unie (AU) ondersteunde Save the Children kinderen uit Somalië, Mozambique en Zuid-Soedan om deel te nemen aan een open sessie, waarin zij benadrukten hoe zij zijn getroffen door gewapende conflicten. De AU heeft toegezegd om kinderen bij toekomstige sessies te betrekken.   

De voorzitter van de Commissie voor Kinderen en Gezin van het Guatemalteekse Congres heeft, met de steun van Save the Children, een Nationaal Meisjesparlement opgericht. Hier kwamen 85 meisjes afkomstig uit 18 departementen in het hele land bijeen om de uitdagingen te bespreken waarmee ze in hun dagelijks leven worden geconfronteerd. Save the Children nodigde drie meisjes uit afgelegen plattelandsgemeenschappen uit om hun zorgen over de klimaatcrisis en ongelijkheid te uiten.