Skip to main content
dc069e6c-200a-46a0-ae47-387e7324fcf8.png.webp

De zeven ergste humanitaire crises om kind te zijn in 2022

Donderdag 29 December 2022
Het aantal kinderen dat humanitaire hulp nodig heeft, steeg in 2022 met meer dan 20% tot 149 miljoen. Kinderen in Afghanistan werden het meest getroffen. Dit blijkt uit een analyse van Save the Children naar de zeven grootste humanitaire crises.

2022: 149 miljoen kinderen in nood 
Uit een analyse van Save the Children van de nieuwe Global Humanitarian Overview van de Verenigde Naties bleek dat er in 2022 meer dan 149 miljoen kinderen in nood waren, vergeleken met 123 miljoen kinderen het jaar ervoor. De toename van 26 miljoen kinderen kan worden toegeschreven aan nieuwe en langdurige conflicten, de wereldwijde voedselcrisis, klimaatverandering en stijgende prijzen. Afghanistan voert de lijst aan met naar schatting 14 miljoen kinderen die hulp nodig hadden in 2022. De voorspellingen voor 2023 zijn nog zorgwekkender. 

Afghanistan 
Kinderen in Afghanistan werden in 2022 het meest getroffen. Afghanistan is lange tijd een van de ergste plekken om kind te zijn, maar het afgelopen jaar is de situatie voor kinderen in het land nog erger geworden.  

Chris Nyamandi, landendirecteur van Save the Children Afghanistan: 

“Kinderen gaan elke dag met honger naar bed. Miljoenen lopen het risico op ernstige ondervoeding en andere levensbedreigende ziekten. Gezinnen nemen wanhopige maatregelen om te overleven: ze sturen hun kinderen naar werk of overleven alleen op brood. Het is een humanitaire catastrofe op een schaal die het land nog nooit eerder heeft gezien, en het zal alleen maar erger worden nu de temperaturen in veel delen van het land al tot onder het vriespunt dalen." 

Kinderen lijden ook onder politieke verwaarlozing en gebrek aan financiering voor humanitaire hulp. Afghanistan staat bovenaan de lijst van humanitaire crises die de grootste gevolgen hebben gehad voor kinderen, maar toch heeft het land slechts de helft van de financieringsdoelstelling van de VN ontvangen.  

Impact van conflicten  
Wereldwijd zijn er nu meer conflicten sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Conflicten hebben een verwoestende impact op het leven van kinderen. Tijdens een conflict overlijden kinderen veel vaker aan explosiewonden dan volwassenen. Kinderen die leven in conflictgebieden in landen als Ethiopië, Afghanistan, de Democratische Republiek Congo en Jemen, zijn kwetsbaar voor mensenrechtenschendingen. Op veel plaatsen gaan plegers van misdaden tegen kinderen nog steeds vrijuit en zij worden niet ter verantwoording geroepen. Ondanks verbeteringen in beleid bij het International Criminal Court, resulteert dit in een klimaat van straffeloosheid. 

Impact van klimaatrampen  
De klimaatcrisis heeft ertoe geleid dat natuurrampen frequenter en ernstiger zijn. Klimaatgerelateerde rampen hebben dit jaar een gruwelijke impact gehad op kinderen, van extreme overstromingen in Pakistan tot droogtes die hebben geleid tot catastrofale voedseltekorten in landen als Ethiopië en de omliggende regio. Klimaatgerelateerde rampen hebben er voor het eerst in decennia toe bijgedragen dat honger en ondervoeding onder kinderen wereldwijd zijn toegenomen. 

Martine Bergwerff, noodhulpcoördinator bij Save the Children: 

“Wereldwijd hebben meer kinderen humanitaire hulp nodig om te overleven dan ooit tevoren. Dit jaar zijn miljoenen kinderen getroffen door conflicten, klimaatverandering, voedselonzekerheid en economische crises. Meer financiering is van cruciaal belang, maar geld lost de onderliggende problemen waarmee kinderen wereldwijd worden geconfronteerd niet op. We hebben regeringen nodig om op te treden door humanitaire diplomatie op te schalen om deze crises te beëindigen en humanitaire hulp aan mensen in nood te vergemakkelijken.” 

Over de analyse 
Save the Children maakte deze analyse op basis van het recent gepubliceerde Global Humanitarian Overview 2023 van de Verenigde Naties, in combinatie met Humanitarian Response Plans per land. Deze gegevens zijn vervolgens vergeleken met het percentage kinderen per land op basis van het World Population Prospects 2022. De lijst geeft het geschatte aantal kinderen weer dat in 2022 humanitaire hulp nodig had, in verhouding tot het aantal kinderen in het land. 

Save the Survivors 
Onze campagne 'Save the Survivors' richt zich op kinderen in conflictgebieden en op de vlucht. Save the Children werkt in 120 landen wereldwijd om deze kinderen en hun families te voorzien van de basisbenodigdheden en mentale hulp.  Lees meer