Skip to main content
CH1308508-Mother-smiles-at-her-baby-Sunday-9-months-after-successful-treatment.JPG

Honger in Zuid-Soedan: geen droogte maar overstromingen

Woensdag 13 Juli 2022

Zuid-Soedan is momenteel een van de ‘honger hotspots’. Het land heeft te kampen met een dreigende hongersnood, en grote delen van het land hebben te maken met IPC Fase 4. Zowel conflicten als natuurrampen liggen hieraan ten grondslag.

In Zuid-Soedan is er al een lange tijd sprake van een zorgelijke situatie. Dankzij humanitaire hulp kon het aantal mensen dat in de hoogste fase van voedselonzekerheid zit (IPC Fase 5), worden teruggebracht van 108.000 naar 87.000 tussen april en juli van dit jaar. Maar de situatie blijft uiterst zorgelijk met grote delen van het land in IPC Fase 4, en humanitaire actie is nodig om erger te voorkomen. 

Lees ook: 10 dingen die je moet weten over hongersnood 

Geweld en overstromingen 
Zuid-Soedan heeft al sinds 2013 te maken met conflict en geweld. Daar bovenop komt natuurgeweld: het land wordt jaar op jaar getroffen door zware overstromingen. Ze veroorzaken grote schade aan gewassen, levensonderhoud, huizen en infrastructuur. Ook dit jaar worden er weer – in tegenstelling tot andere landen die juist te maken hebben met droogte - overstromingen verwacht. Inmiddels zijn door dit alles al 1.369.000 mensen ontheemd, en het is hiermee het derde land in Sub-Sahara Afrika met het hoogste aantal ontheemden, na DR Congo en Ethiopië. 

Tekort aan granen 
Bovenop het geweld en de overstromingen, komt de ernstige voedselsituatie in de wereld, waar ook Zuid-Soedan onder lijdt. Zuid-Soedan importeert veel granen uit Rusland en Oekraïne, en die import staat nu onder druk. Mede hierdoor stijgen de voedselprijzen. Daarnaast viel de eigen graanoogst van het land in 2021 tegen, waardoor er in 2022 een tekort aan granen wordt verwacht.  

Hulp in Zuid-Soedan moeilijk 
Hulp bieden in Zuid-Soedan is complex. Vanwege de veiligheidssituatie kunnen hulpverleners niet overal komen. Door overstromingen zijn sommige gebieden onbereikbaar, mede vanwege de slechte omstandigheden van de wegen.  

Behandelen van ondervoeding in Zuid-Soedan 
Save the Children werkt sinds 1991 met en voor kinderen, hun families en gemeenschappen in Zuid-Soedan. We bieden kinderen gezondheidszorg en behandelen ondervoeding, onder andere met steun van de Europese Unie. We richten ons vooral op kinderen jonger dan vijf jaar, om acute ondervoeding te voorkomen, en op zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Ook houden we rekening met een onvoorziene crises, zoals overstromingen of een toename van het aantal malariagevallen. Op die manier kunnen we meteen reageren als het nodig is. 

Zuid-Soedan


Fotocredit: Tito Justin, Save the Children 

Awein Deng woont met haar drie kinderen in Abyei, waar weinig gezondheidsvoorzieningen zijn. Door onder andere gebrekkige landbouw en stijgende voedselprijzen, heeft ze niet genoeg voedzaam voedsel voor haar kinderen. Bij het gezondheidscentrum van Save the Children konden haar kinderen behandeld worden voor ondervoeding.