Skip to main content
STS-blauw.png

Kinderen op de vlucht extra kwetsbaar voor mensenhandel en uitbuiting

Vrijdag 23 December 2022

Elke vijf seconden vlucht een kind. Zij moeten hun vertrouwde omgeving achterlaten vanwege conflicten, klimaatcrisis, vervolging of economische tegenspoed. Veel kinderen op de vlucht maken moeilijke en gevaarlijke dingen mee.  

We laten deze gevaren zien in onze nieuwe campagne Save the Survivors, die gebaseerd is op waargebeurde verhalen van kinderen. 

Uit het rapport Tipping Points to Turning Points van Save the Children blijkt wederom dat kinderen op de vlucht zeer kwetsbaar zijn voor mensenhandel en mensensmokkel. Dit komt door onvoldoende bescherming op risicopunten op de route, zoals grensovergangen en vluchtelingenkampen.

Gebaseerd op de verhalen van kinderen en anderen die aan dit onderzoek hebben deelgenomen, zijn de meest voorkomende vormen van kinderhandel schuldarbeid of dwangarbeid, seksuele uitbuiting en mensenhandel voor losgeld.

Het onderzoek beantwoordt de vraag: hoe kunnen programma's en beleid beter inspelen op de risico's van mensenhandel en uitbuiting, waarmee kinderen langs migratieroutes worden geconfronteerd? 

Aanbevelingen
Save the Children roept regeringen, humanitaire en ontwikkelingsorganisaties, dienstverleners en lokale gemeenschappen langs de Centrale Mediterrane Route (CMR) dringend op om:

  • Mogelijkheden en capaciteiten te creëren om migrantenkinderen te versterken. Bescherm ze en sta ze bij door gecoördineerde, grensoverschrijdende, op behoeften gebaseerde ondersteunende diensten aan te bieden, verbeterde gegevensuitwisseling en toegang tot gespecialiseerde training op alle belangrijke knooppunten langs de migratieroute aan te bieden.
  • Te pleiten voor het opzetten en uitbreiden van veilige, reguliere migratieroutes langs de CMR, want dat is de kern van het probleem. Autoriteiten moeten hun aandacht verleggen van criminalisering naar slachtofferschap, om kinderen minder afhankelijk te maken van illegale migratieroutes.
  • Kindergevoelige wetgeving en beleid tegen mensenhandel ten uitvoer te brengen en ervoor te zorgen dat migrantenkinderen in de eerste plaats als kinderen worden behandeld, met dezelfde mate van bescherming als nationale kinderen.

Beleidsaanbevelingen:

  • Staten en humanitaire en ontwikkelingsorganisaties moeten op de CMR werken aan het opzetten en uitbreiden van veilige, reguliere migratieroutes.
  • Geef prioriteit aan kinderbeschermingsdiensten boven migratiehandhaving, zodat kinderen ongeacht hun nationaliteit of status worden beschermd.
  • Ontwikkel en voer kindergevoelige wetten, beleidsmaatregelen en actieplannen tegen mensenhandel uit, met uitgebreide bescherming voor overlevenden.

Lees alle aanbevelingen in het rapport

Save the Survivors
Onze campagne Save the Survivors richt zich op kinderen in conflictgebieden en op de vlucht. Wist je dat er elke vijf seconden een kind op de vlucht slaat? Save the Children biedt hen zowel psychosociale steun als noodhulp. Want ieder kind heeft recht op een gelukkige jeugd.