Skip to main content
9101fd0f-95e9-48d5-acd4-1ba1a7183d2f.png

Statement: Europese Unie, sta op voor kinderen op de vlucht

Vrijdag 9 December 2022
Schokkend en misselijkmakend nieuws, maar helaas niet nieuw, over de behandeling van mensen met een vluchtachtergrond aan de grenzen van de Europese Unie. Hierover stond 8 december een groot artikel in Trouw. 
Het onderzoek van Lighthouse Reports bevestigt Save the Children’s eigen bevindingen van afgelopen zomer, waarin kinderen vertellen over de gevaarlijke en illegale behandelingen waarmee zij geconfronteerd worden. Geweld lijkt bijna onvermijdelijk voor deze groep en wordt het meest gebruikt door mensen die macht hebben, zoals smokkelaars en de grenspolitie. Kinderen melden dat ze uit de kleren moesten, in de kou moesten staan, elektrische schokken toegediend kregen, en werden geslagen met stokken. Bijna tweederde van de geïnterviewde kinderen noemde een of meer incidenten waarbij ze seksueel misbruik van een kind herkenden of er getuige van waren.

Alle betrokken partijen bij de grens moeten verzekeren dat kinderen met een vlucht- of migratieachtergrond veilige reisroutes kunnen afleggen, zodat zij niet afhankelijk zijn van mensensmokkelaars, of risico’s lopen op andere vormen van uitbuiting. Alle betrokken partijen bij de grens moeten zich houden aan mensenrechtenverdragen en het principe van non-refoulement. Dit laatste houdt in dat een vluchteling niet mag worden teruggestuurd. De Europese Unie moet grenslanden ondersteunen in het beheersen van migratiestromen op een legale en menswaardige manier.

Save the Survivors
Onze campagne 'Save the Survivors' richt zich op kinderen in conflictgebieden en op de vlucht. Van alle kinderen die in 2021 naar Europa vluchtten, vluchtte bijna driekwart zonder ouders of verzorgers. Kinderen op de vlucht, vooral alleenreizende kinderen, zijn extra kwetsbaar voor geweld, mishandeling, misbruik en uitbuiting.  

Javed vluchtte op zeventienjarige leeftijd uit Afghanistan. Op de grens van Bulgarije werd hij geschopt, gebeten door politiehonden en gedwongen zich uit te kleden. Javed had empathie en zorg nodig, maar hij werd ontvangen met haat en minachting. Lees zijn verhaal hier.