Skip to main content
CH128955-A-Save-the-Children-team-member-looks-out-at-a-boat-crowded-with-refugees-and-migrants-in-the-Mediterranean-Sea.png

Asieldeal Tunesië laat zien dat Nederlands asielbeleid op de schop moet

Woensdag 19 Juli 2023

Vol trots presenteerde demissionair premier Rutte op 16 juli de deal met Tunesië over het terugdringen van migratie naar Europa. Wat de deal gaat inhouden is nog niet helder, net zo min wat deze betekent voor de mensenrechten van vluchtelingen.

Maar de afspraak toont wel aan dat het Nederlandse asielbeleid anders moet, vindt Save the Children. "Kinderen worden nu gedwongen op bootjes te stappen met hulp van mensensmokkelaars, omdat ons systeem geen andere mogelijkheid kent om Europa op een veilige manier te bereiken", aldus Pim Kraan, directeur van Save the Children Nederland. "Daarbij gooien we vluchten en migreren op één hoop en leiden iedereen naar het asielloket. Daardoor verstoppen we ons eigen systeem en veroorzaken onze eigen problemen. Het beleid richt zich op repressie en daarin gaan we ver."

Wij maken ons medeplichtig
Europa gaat in zee met een dictator die het parlement in eigen land heeft ontbonden, critici van zijn bewind laat opsluiten, zoals oppositieleden en journalisten, en die kwetsbare vluchtelingen, waaronder kinderen, in de woestijn aan hun lot overlaat. Door het willens wetens sluiten van een deal met zo'n regime, maken wij ons medeplichtig aan de door dat regime gepleegde misdaden. We hebben daarbovenop er nog veel geld voor over ook, terwijl we niet investeren in een humane opvang in de regio of in het land van herkomst. Ik vind dat onbegrijpelijk."  

Directeur Pim Kraan is duidelijk verontwaardigd door het handelen van onze demissionaire premier. "Nog in maart jl. beschuldigde premier Rutte ons en andere hulporganisaties publiekelijk van het verdienen aan de mensensmokkel omdat we ooit drenkelingen hebben gered op zee. We zijn nog steeds aan het proberen om die uitspraak gerectificeerd te krijgen, want het is pertinent onjuist en smadelijk. Het Nederlandse asielbeleid is ondertussen failliet en we moeten op een heel andere manier naar vluchtelingen gaan kijken."  

In Nederland is er maar één loket: asiel 
"Of je nu vluchteling bent of migrant op zoek naar een beter perspectief dan armoede, in Nederland kun je maar bij één loket terecht: om asiel aan te vragen. We kijken ook volstrekt niet naar wat mensen kunnen of ons kunnen bieden. Zo zit iemand met een waardevolle opleiding of met een beroep waarvan hier grote tekorten zijn, net als ieder ander met een nummer in de hand te wachten op een eerste intakegesprek. Dat kan jaren duren. We moeten leren kijken naar menselijk kapitaal en kansen creëren. Waarom niet het Singapore-model hanteren zoals ook Frankrijk doet: geef mensen een tijdelijke werkvergunning om zo geld te verdienen voor de achtergebleven familie. En doe dat onder strikte voorwaarden. Zodoende kan de druk op het asielloket worden verminderd en daarmee de druk op de opvang, de huisvesting en scholing.  

Ook kunnen we zo de noodzakelijke arbeidsmigratie naar Nederland reguleren. Als de vooraf afgesproken periode voorbij is, gaan mensen weer terug."  

Investeer in toekomstperspectief  
"Uit allerlei onderzoeken, waaronder dat van ons zelf, blijkt dat mensen vooral op reis gaan omdat er op de plaats van opvang geen enkel perspectief is voor hun kinderen. En dat beeld wordt versterkt door cijfers. De jaarlijkse begroting voor wereldwijde noodhulp, de Global Humanitarian Appeal van de Verenigde Naties, waarmee onder andere vluchtelingkampen worden bekostigd, is dit jaar voor slechts 20% gefinancierd.  Dat betekent 8 van de 10 keer nee zeggen op een verzoek om levensreddende hulp. Dat betekent te weinig eten in vluchtelingenkampen. Dat betekent geen onderwijs voor je kinderen.  

We sluiten dus wel financiële deals met dictatoriale regimes om mensen tegen te houden, maar investeren steeds minder in vluchtelingenhulp en een leefbare maatschappij in de landen waar mensen vandaan komen."