Skip to main content
CH1745703-Children-engage-in-activities-at-a-Child-friendly-space-Kyangwali-Refugee-Settlement-Uganda.jpg

Derde fase van het INCLUDE-onderwijsprogramma voor gevluchte kinderen gaat van start in Oeganda

Woensdag 28 Juni 2023

In de noordelijke regio’s van Oeganda worden tienduizenden vluchtelingen opgevangen. Daarvan is de meerderheid kind. Zij hebben behoefte aan mentale steun, bescherming en onderwijs na de lange en heftige vlucht uit hun thuisland.

Sinds 2018 leiden wij INCLUDE, een programma dat als doel heeft om gevluchte kinderen en kinderen uit zogenaamde ‘host communities’, de gemeenschappen waar vluchtelingen worden opgevangen, terug naar school te laten gaan en hun leerresultaten te verbeteren. Bijvoorbeeld door kinderen toegang te bieden tot goed onderwijs en scholen en leraren te ondersteunen. Ook helpen wij gezinnen met geld om eten, vervoer naar school en andere benodigdheden te betalen.

Onderwijs is essentieel
Dat is hard nodig, want er zitten vaak meer dan 100 kinderen in klassen in vluchtelingenkampen. Bovendien lopen kinderen met een handicap en meisjes regelmatig tegen extra uitdagingen aan, die ten koste gaan van de kwaliteit van hun onderwijs.

“Onderwijs is essentieel voor de toekomst van gevluchte kinderen en kinderen in de opvangende gemeenschappen,” zegt Bruno Rotiyal, hoofd van het EU Humanitaire Hulp-kantoor in de hoofdstad Kampala. “Programma’s zoals INCLUDE brengen die twee groepen samen. Wij laten geen enkel kind links liggen.”

Fase drie
Dit jaar gaan wij met onze consortiumpartners de derde fase van het programma in. Wij werken in Oeganda samen met Finn Church Aid, Norwegian Refugee Council, Humanity and Inclusion, War Child Nederland en Plan for Tomorrow. 

Dankzij financiële steun van de Europese Unie zorgen wij dat de goede resultaten van de afgelopen jaren voortgezet worden. In de komende twee jaar blijven wij ons met INCLUDE richten op het tegemoetkomen in de vraag naar en aanbod van degelijk onderwijs voor bijna 65.000 kinderen.

Steun van de Europese Unie
Het departement Civiele bescherming en humanitaire hulp (ECHO) van de Europese Commissie biedt hulp in alle grote crisisgebieden over de hele wereld en helpt ook het risico op rampen terug te dringen.