Skip to main content
bbddf021-f4cd-44d4-af60-974d5c7c1693.png.webp

Nieuw onderzoek Save the Children: gearresteerde Palestijnse kinderen stelselmatig mishandeld

Maandag 10 Juli 2023

Palestijnse kinderen (12 – 17 jaar) die door het Israëlische leger gevangen zijn genomen, worden stelselmatig fysiek en emotioneel mishandeld.  

Uit ons onderzoek, waarbij we 228 minderjarigen uit de Westelijke Jordaanoever hebben gesproken die minstens 1 maand gevangen hebben gezeten, blijkt dat 86% van de kinderen wordt geslagen, 69% naakt is gefouilleerd en dat familie vaak geen enkele toegang heeft. 42% loopt verwondingen op tijdens de arrestatie, waaronder schotwonden en gebroken botten.  

Kinderen worden naar eigen zeggen tijdens het transport tussen detentiecentra in kleine kisten gestopt en er lijkt sprake van een toename van seksueel geweld tijdens de periode van gevangenzetting.   

Juliette Verhoeven van Save the Children Nederland sprak in de bezette Palestijnse gebieden met ouders met kinderen in detentie:  

‘Ons onderzoek toont opnieuw aan dat kinderen slachtoffer zijn van ernstig en wijdverspreid geweld door degenen die voor hen zouden moeten zorgen. Er is geen rechtvaardiging voor het slaan en strippen van kinderen, hen als dieren te behandelen of hen van hun toekomst te beroven. Dit onrecht moet per direct stoppen.’ 

Jaarlijks worden naar schatting tussen de 500 en 1000 Palestijnse kinderen vastgehouden in militaire detentie. De praktijk om kinderen systematisch via militaire rechtbanken te vervolgen komt nergens ter wereld voor behalve in Israël, en treft alleen Palestijnse kinderen.  

‘Hisham’, opgepakt toen hij 14 was: "Ik ben als een compleet ander persoon uit de ondervragingen gekomen. Ik zat vastgebonden op een ijzeren stoel, met mijn handen op mijn rug. Het slaan leek gewoon nooit op te houden. Ik was geblinddoekt, dus ik kon de stok waarmee ze me sloegen niet zien of wanneer de volgende klap zou komen. Ik wist het verschil tussen dag en nacht niet eens meer."  

Deze praktijken zonder rechtsbescherming zijn een grove schending van mensenrechten en internationaal recht. Wij roepen de Israëlische regering op om een einde te maken aan de militaire detentie en de vervolging via militaire rechtbanken.  

Voor het onderzoek zijn 228 minderjarigen uit de Westelijke Jordaanoever geraadpleegd, die tussen één en 18 maanden vastzaten. De meeste kinderen zijn geslagen, geboeid en geblinddoekt tijdens hun arrestatie. Ze zijn ondervraagd op onbekende locaties, zonder aanwezigheid van hun ouders en zonder advocaat en ze kregen te weinig eten, water en slaap. De belangrijkste vermeende misdaad voor detentie is het gooien van stenen, waar Palestijnse kinderen een gevangenisstraf tot 20 jaar voor kunnen krijgen.  

Dit nieuwe onderzoek ‘Injustice’ volgt op ons eerdere rapport ‘Defenceless’ (2020) en stelt vast dat de fysieke en emotionele gevolgen voor de kinderen door het geweld enorm zijn toegenomen. 

Overige uitkomsten onderzoek:    

  • 65% van de kinderen werd 's nachts gearresteerd, meestal tussen middernacht en zonsopgang. De helft van de arrestaties vond thuis plaats.
  • De meerderheid van de kinderen werd ernstig fysiek en emotioneel mishandeld. Ze werden geslagen (86%), bedreigd (70%) en geslagen met stokken of geweren (60%).  
  • Sommige kinderen maken melding van een vorm van seksueel geweld, waaronder slagen op of aanrakingen van de genitaliën en 69% meldt naakt gefouilleerd te zijn.  
  • 60% van de kinderen zat in eenzame opsluiting, de duur varieerde van 1 dag tot 48 dagen.   
  • Geen toegang tot basisvoorzieningen: 70% had honger, 68% kreeg geen medische zorg.    
  • 58% van de kinderen had tijdens de gevangenschap geen bezoek of contact met familie.  

Later vandaag presenteert de speciale VN-rapporteur voor de mensenrechtensituatie in de sinds 1967 bezette Palestijnse gebieden bewijsmateriaal aan de Mensenrechtenraad over Palestijnse kinderen in detentie.