Skip to main content
9aa76dc7-93a2-4e6a-800b-8fb41fab63a6.png.webp

Nieuwe tussenstand Giro555 voor Turkije en Syrië op ruim 124 miljoen euro

Dinsdag 3 Oktober 2023

De hulporganisaties achter Giro555 hebben in de eerste zes maanden voor bijna 32 miljoen euro aan grootschalige noodhulp aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië kunnen leveren. Dit is wat wij al hebben gedaan. 

Na de aardbevingen en naschokken die een enorme schade hebben aangericht, zijn de organisaties direct gestart met het bieden van hulp zoals tijdelijk onderdak, schoon drinkwater en sanitair, medische zorg, eten en drinken. Het geld dat is opgehaald is nagenoeg gelijk verdeeld tussen beide landen. Met de winter in aantocht blijft noodhulp cruciaal, maar de komende jaren verschuift de focus meer richting wederopbouw, herstelwerkzaamheden en het creëren van perspectief in de getroffen gebieden. Daarmee ligt de hulpoperatie, die tot maart 2025 duurt, goed op schema. Het gironummer 555 blijft tot het einde van dit jaar open voor donaties. Inmiddels staat de teller op 124,5 miljoen euro.

In de nacht van maandag 6 februari 2023 zijn miljoenen mensen in Turkije en Syrië getroffen door twee krachtige aardbevingen en naschokken die enorme schade hebben aangericht. De eerste maanden zorgden de betrokken hulporganisaties met het geld van Giro555 voor tijdelijke opvanglocaties, drinkwater en schone toiletten en gaven ze financiële ondersteuning zodat mensen zelf konden kopen wat ze nodig hadden. Er werden vrijwel direct hulpgoederen uitgedeeld, zoals hygiënekits, winterkleding en dekens. Daarnaast werd ook groots ingezet op het verlenen van psychosociale hulp en creëerden de hulporganisaties veilige plekken voor kinderen waar ze konden spelen en leren. Hiermee zijn inmiddels al honderdduizenden mensen geholpen. 

Save the Children
Save the Children werkte zowel in Turkije als Syrië in door de aardbeving getroffen gebieden. Samen met partners waren we in staat om snel te reageren om dringende hulp te bieden aan families en om te voorzien in de onmiddellijke behoeften. We deelden levensreddende voedselrantsoenen, kits met non-foodartikelen zoals dekens en kleding en contant geld uit. 

Nog steeds bieden we bescherming aan kwetsbare gezinnen door middel van gezondheidszorg, educatie, mentale zorg en kinderbeschermingsdiensten. Het doel van de activiteiten is om de dringende behoeften van families te verbeteren, maar ook om de weerbaarheid van huishoudenste vergroten. Sinds de aardbeving hebben wij in Turkije en Syrië 586,951 mensen bereikt waarvan ruim 101,260 met giro555-fondsen.  

Uitdagingen rampgebied 
Het rampgebied is enorm uitgestrekt en maakt de hulpverlening niet eenvoudig. Door het langlopende conflict in Syrië waren er al grote groepen vluchtelingen en is de veiligheidssituatie een uitdaging. Inflatie in beide landen zorgt ervoor dat de prijzen voor voedsel en andere basisbenodigdheden, maar ook van hulpgoederen, stijgen. Daarnaast waren er ook veel hulpverleners zelf getroffen tijdens de ramp. Door de inzet van bestaande netwerken met lokale partners en autoriteiten konden de hulporganisaties, ondanks de uitdagingen, veel doen binnen hun eigen expertise om te helpen.

Wederopbouw 
Naast het geven van noodhulp gaan de organisaties achter Giro555 de focus verleggen naar wederopbouw, herstelwerkzaamheden en het bieden van perspectief. Scholen, ziekenhuizen en watersystemen worden gerepareerd en lokale markten en economieën worden ondersteund zodat het normale leven zoveel mogelijk weer opgestart kan worden. De meest kwetsbaren krijgen financiële ondersteuning zodat zij de komende winter in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Omdat veel mensen nog altijd kampen met gevoelens van angst en stress wordt de komende maanden het geven van psychosociale hulp verder opgeschaald. De opbrengst van Giro555 wordt tot 1 maart 2025 besteed. Voor meer informatie over de hulpverlening zie: www.giro555.nl