Skip to main content
5e02526a-5dd5-4018-aeca-8bb5a1b736b4.png

Politieke taal moet begrijpelijk zijn voor kinderen

Dinsdag 18 April 2023
Politieke taal is vaak niet te begrijpen voor kinderen. Daar moet verandering in komen, vindt Save the Children. Daarom sturen we brieven naar de (in)formateurs van elke provincie met de vraag of ze in begrijpelijke taal willen communiceren. 

Als we heel eerlijk zijn, is het niet alleen moeilijk te begrijpen voor kinderen. Ook volwassenen hebben er moeite mee. En dat terwijl politiek ons allemaal raakt. Iedereen heeft er baat bij als er in ‘kindertaal’ wordt gecommuniceerd.  

Het kinderrechtenverdrag 
Het is belangrijk dat kinderen (beleids)documenten begrijpen omdat deze beslissingen ook over hen gaan. Het heeft invloed op hun toekomst. Bovendien is dit ook vastgelegd in het Verdrag voor de Rechten van het Kind. Kinderen hebben het recht om hun mening te geven (artikel 12), maar om een mening te kúnnen vormen, hebben kinderen begrijpelijke informatie nodig (artikel 17). 

Onze oprichter, Eglantyne Jebb, heeft de eerste versie van het Kinderrechtenverdrag bedacht en aan de Volkenbond (de voorloper van de VN) gepresenteerd. Het verdrag is aangenomen en bestaat vandaag de dag uit 45 artikelen. Save the Children is de grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie en beschermt en waarborgt dit verdrag al meer dan 100 jaar.  

Belangrijke redenen 
Kinderen vinden zelf ook dat (beleids)documenten kindvriendelijk moeten zijn. Daar geven ze deze redenen voor: 

  • Kinderen verdienen het om te weten wat hun rechten zijn.  
  • Hoe meer ze weten over de plannen van de provincie, des te beter zij het erover kunnen hebben met hun vrienden, hun ouders/ verzorgers en op school.  
  • Kinderen óók inwoners van de provincie zijn.  
  • Niet alle kinderen en jongeren kunnen hulp zoeken bij hun ouders als zij de tekst niet begrijpen. Als de plannen in begrijpelijke taal geschreven worden, weten kinderen en jongeren beter welke hulp er is en waar ze naartoe kunnen.  
  • Als een document begrijpelijk is voor volwassenen, het ook begrijpelijk hoort te zijn voor kinderen. En wanneer het begrijpelijk is voor kinderen, is het automatisch ook begrijpelijker voor volwassenen. 
  • Kinderen eerder regels en wetten zullen accepteren en gehoorzamen, als ze het begrijpen. 

Kinderparticipatie  
Naast begrijpelijke taal is het ook belangrijk om kinderen te betrekken bij beleidsvorming. Op deze manier zullen zij zich meer gezien en gehoord voelen door de provincie waarin zij wonen. Tegelijkertijd wordt beleid van de provincie effectiever.  

Lees de hele brief hier