Afghaanse jongens in open brief: 'Ik ga pas naar school als meisjes ook weer mogen'

In heel Afghanistan spijbelen jongens uit solidariteit met meisjes, die sinds de machtsovername niet meer naar school mogen.

Save the Children waarschuwt: “Als we nu niet ingrijpen, dan zal de vooruitgang in onderwijs van afgelopen twintig jaar teniet worden gedaan.”

De 13-jarige Sayed droomt ervan om ingenieur te worden. Die dromen heeft hij nu in de wachtkamer gezet. Hij gaat pas weer naar school als zijn zus daar ook welkom is. In een open brief aan zijn zus deelt hij zijn zorgen: “Ik weet dat je verdrietig bent omdat de scholen gesloten zijn. Ik weet dat je dokter wilde worden, maar nu ben je thuis kleren aan het herstellen. Dus heb ik besloten om ook niet meer naar school te gaan en ook geen dromen voor mijn eigen toekomst te hebben.”
 
“Nutteloos persoon”
Na de machtsovername kondigde de Taliban in september aan dat middelbare scholen alleen voor jongens weer opengingen. Meisjes zouden volgens hen binnenkort ook weer naar scholen en universiteiten kunnen, maar er is nog altijd niet bevestigd wanneer dit zal gebeuren. Afri (12) is erg ongerust, zo vertelt ze Save the Children: “Ik ben erg bezorgd over mijn toekomst. Als ik niet naar school ga, zullen geen van mijn dromen uitkomen. Ik zal mijn hele leven een nutteloos persoon zijn. In de toekomst zal ik ook niet in staat zijn om mijn kinderen te helpen.”
 
Toekomstperspectief
Save the Children moedigt alle kinderen, die naar school mogen, aan om daar ook daadwerkelijk naar toe te gaan. Hassan Noor, regionaal directeur Azië voor Save the Children: “We willen dat elk kind naar school gaat. Maar zonder toekomstsperspectief voor meisjes is er geen toekomst voor Afghanistan, zo laten de spijbelende Afghaanse jongens zien. Zonder toegang tot school gaan meisjes in Afghanistan een onzekere toekomst tegemoet. Dit kan een levenslange impact op hun gezondheid, welvaart en veiligheid hebben.” 3,7 miljoen kinderen in Afghanistan gaan nu niet naar school, van wie minstens 60 procent meisjes.
 
Het onderwijssysteem in Afghanistan is sterk afhankelijk van financiering van internationale donoren. De Wereldbank heeft onlangs haar financiële steun aan het land stopgezet, waardoor veel leraren geen salaris meer ontvangen. Noor: "Als de financiering niet snel wordt hervat, dan wordt elke vooruitgang van de afgelopen twintig jaar tenietgedaan. Als we nu niet ingrijpen, dan zal dat verwoestend zijn voor Afghaanse kinderen en voor het land als geheel.” De vooruitgang in onderwijs afgelopen jaren was enorm. In 2001 gingen slechts 900.000 leerlingen naar school, allemaal jongens. In 2020 was dit aantal gestegen tot 9,5 miljoen studenten, van wie 39 procent meisjes.
 
Oproep: breng situatie kinderen Afghanistan onder de aandacht in de klas
Save the Children roept alle basisschoolleraren in Nederland op aandacht te geven aan de situatie van Afghaanse kinderen, en specifiek meisjes, in de klas. Dat kan door bijvoorbeeld de open brief van Sayed voor te lezen en te bespreken. Deze en andere open brieven kun je hier downloaden.
 
 

>