Zet geen hek om Europa heen voor Afghaanse vluchtelingen

Europese landen moeten dringend nieuw asielbeleid maken voor Afghaanse vluchtelingen, vindt Save the Children. Met name voor vrouwen, meisjes en LHBTQ-kinderen en volwassenen moet de asielprocedure ruimhartiger worden.
 

Geef alle reeds afgewezen Afghaanse asielzoekers de kans om hun zaak opnieuw te laten beoordelen in een asielprocedure.

Volgens Eurostat werden de afgelopen twaalf jaar 290.000 Afghaanse asielzoekers afgewezen door landen uit de Europese Unie. Daarvan waren er 46.000 jonger dan 14 jaar (21.000 meisjes) en 25.000 tussen de 14-17 jaar oud (4.000 meisjes). Veel Afghanen zitten nog wel in de procedure, maar wachten inmiddels als jaren.  

De voorzitter van de Europese Commissie beloofde steun aan de buurlanden van Afghanistan die het merendeel van de vluchtelingen opvangen. Diverse Europese regeringen toonden zich ook bereid om Afghanen te hervestigen. Maar het blijft onduidelijk of dat alleen gaat om degenen die geëvacueerd worden of ook zou gelden voor kwetsbare vluchtelingen uit de buurlanden van Afghanistan. De huiver voor de toename van het aantal aankomsten in Europa klonk al door in het debat over de verruiming van de tolkenregeling. Die zou een aanzuigende werking kunnen hebben op nóg meer Afghaanse vluchtelingen. Met andere woorden: laat ze maar in de regio blijven. Die buurlanden, Pakistan, Iran, Turkije zijn vaak al overbelast en niet alle vluchtelingen voelen zich daar thuis vanwege etnische of religieuze afkomst of geaardheid.

In plaats van het afschrikken van vluchtelingen uit Afghanistan aan de grenzen van Europa, moeten Europese politici hun morele en wettelijke verplichtingen nakomen en Afghaanse kinderen en gezinnen - die het risico lopen te worden vervolgd - asiel geven. Reduceer mensen niet tot quota. Verruim de asielprocedure voor Afghanen, zorg dat ze sneller en barmhartiger bescherming krijgen.
Het geweld waarmee honderden kinderen en gezinnen de afgelopen jaren te maken hebben gehad in Griekenland en de Balkanlanden is onaanvaardbaar. Die verhoogde grensbescherming leidde tot mensonterende omstandigheden in opvangkampen dei op gevangenissen lijken. Duizenden kinderen en volwassenen die de grens oversteken worden gewelddadig teruggestuurd. 

Het uitbesteden van verantwoordelijkheden voor een humaan asielbeleid aan landen buiten de Europese Unie moet stoppen. Volgens de Griekse Vluchtelingenraad is er een juridisch probleem voor duizenden vluchtelingen op de Griekse eilanden, inclusief niet-begeleide kinderen. Hun asielaanvragen kunnen niet eens onderzocht worden, omdat én de Griekenland én Turkije hen niet wil beschermen. Ondertussen heeft Griekenland half augustus een grenshek met camera’s afgebouwd. Europese politici moeten goede en solidaire afspraken maken, zodat gevluchte Afghanen in Europa humaan worden opgevangen en een nieuw bestaan op kunnen bouwen. En Afghaanse kinderen weer kunnen huppelen.
 

Kijk niet toe, kom in actie! Teken onze petitie

Zorg dat miljoenen Afghaanse kinderen levensreddende hulp krijgen

Teken de petitie
>