Droogte drijft mensen in Somalië tot wanhoop

Meer dan een half miljoen mensen in Somalië hebben de afgelopen vier maanden hun huizen verlaten op zoek naar voedsel en water. De aanhoudende droogte drijft mensen tot wanhoop.

Moeders zijn bang om hun kinderen te verliezen. Zo ook Suad, een moeder van zeven kinderen die nu in een ontheemdenkamp verblijft. 

De 55-jarige Suad arriveerde vier weken geleden in het kamp met haar zeven kinderen en gehandicapte moeder. Haar vee is door de droogte omgekomen. “Hoe kan ik mijn kinderen in hun levensonderhoud voorzien als ik al mijn vee – mijn levensonderhoud – ben kwijtgeraakt? Het is een heel moeilijke tijd, we zijn allemaal onderweg op zoek naar een beter leven.” 

Eén van de kinderen van Suad, de 12-jarige Samia, vult aan: “Als we regen hadden gehad, zou het leven zo anders zijn. Ik zou niet meer op zoek hoeven naar water en ik zou meer tijd hebben voor mijn studie.” 

Foto’s: Suad en Samia in een ontheemdenkamp in Somalië. Credit: Delfhin Mugo/ Save the Children

Dreigende hongersnood 

Save the Children vreest voor een hongersnood in de Hoorn van Afrika. In heel Somalië lijden momenteel zo’n 6 miljoen mensen extreme honger. De VN schat dat tegen de zomer maar liefst 350.000 kinderen kunnen sterven als we niets doen. 

Save the Children luidde een aantal weken geleden de noodklok, naar aanleiding van het nieuwe onderzoek Dangerous Delays. In dit rapport stellen we dat de wereld geen gebrek aan voedsel of geld heeft, maar een gebrek aan politiek wil. De dreigende hongersnood is een gevolg van de langdurige droogte in combinatie met onvoldoende humanitaire financiering, wereldwijd verstoorde toeleveringsketens en de torenhoge voedselprijzen als gevolg van het conflict in Oekraïne.  

Mohamud Mohamed, directeur van Save the Children in Somalië: “Er is nu dringend meer hulp en financiering nodig. Uiteindelijk moeten we ook met een lokale en duurzame oplossing komen. Dat houdt in het ondersteunen van de lokale voedselproductie, het beschermen van de armsten en het betaalbaar maken van voedsel voor iedereen”. 

Save the Children helpt getroffen gemeenschappen in Somalië met noodhulp. Zo voorzien we in noodwatervoorzieningen en behandelen we kinderen die ondervoed zijn. *De namen in dit artikel zijn veranderd om de identiteit te beschermen 

>