Skip to main content
a75751c4-24da-484a-a01a-3eece1e07fba.png.webp

Raad van Toezicht Save the Children Nederland verjongt flink

Woensdag 1 Februari 2023

Per 1 februari treden twee jongvolwassenen toe tot de Raad van Toezicht van Save the Children: Aoife Fleming (25) en Manal Moussane (23). Beiden zullen de vijfkoppige RvT gedurende een jaar versterken. 

Manal Moussane is bachelor student Biomedical Sciences en vanaf mei master student Geneeskunde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Van 2020 – 2022 was zij VN jongerenvertegenwoordiger Mensenrechten en Veiligheid van Nederland.

Aoife Fleming studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden, was van 2019 – 2021 Nederlandse VN jongerenvertegenwoordiger, op Duurzame Ontwikkeling en betrekt thans jongeren bij het klimaatadaptatie beleid vanuit het Global Center on Adaptation. 

Adviseren
Vanuit hun posities bij de Raad van Toezicht zullen Aoife en Manal toezicht houden en de organisatie adviseren. Save the Children wil jongeren betrekken bij haar beleid en leren van hun ervaringen bij de VN, in mensenrechten, jongerenparticipatie en klimaat, en van hun visie en scherpte. 

Manal Moussane: ‘Mensenrechten vormen de onmisbare basis van het leven en het willen versterken van deze basis is een onmisbaar stukje van mijn leven geworden. Gedurende mijn tweejarig mandaat als jongerenvertegenwoordiger van Nederland bij de Verenigde Naties, heb ik geprobeerd jongerenparticipatie hoger op de agenda te zetten en toekomstige generaties centraal te stellen in alle gesprekken. Kinderen vormen de eerste stap in het behartigen van de belangen van toekomstige generaties. Als lid van de RvT, hoop ik een bijdrage te leveren aan de toekomstgerichte blik van de organisatie en ik kijk er dan ook met veel enthousiasme naar uit om mijn ervaring en expertise te delen’. 

Aoife Fleming: ‘Klimaatverandering is de grote motivatie in mijn werk en activiteiten, met een focus om jongeren daarbij te betrekken. Dat past helemaal bij de inzet van Save the Children op jongerenparticipatie en een beter klimaat. Als grootste kinderrechtenorganisatie kan Save the Children volgens mij zoveel doen in de strijd tegen klimaatverandering. Ik vind het rapport ‘Born into the Climate Crisis’ van de organisatie uit 2021 echt heel goed en was betrokken bij de aanbieding aan de Nederlandse klimaatgezant. Ik kijk er enorm naar uit om in de RvT aan de slag te gaan, daarvan te leren en mijn kennis en ervaring in te brengen. ‘