Skip to main content
Children playing at Child Friendly Space in Kyangwali

Bevrijdingsdag: Elk kind verdient het om in vrede op te groeien

Zondag 5 Mei 2024

Vandaag vieren wij de vrijheid.  Wij zijn al meer dan 100 jaar bezig om kinderen te beschermen en te pleiten voor een veilige wereld. Elk kind verdient het om in vrijheid op te groeien. 

Toch is het niet vanzelfsprekend dat alle kinderen in vrede leven. 1 op de 5 kinderen groeien niet op in vrijheid. Tegenwoordig zijn er in gewapende conflicten is vaak geen duidelijk afgebakende slagvelden meer: ziekenhuizen en scholen zijn het slagveld.

De situatie
De aard van conflicten is veranderd, waardoor kinderen op nieuwe en verschrikkelijke manieren geconfronteerd worden met geweld. Oorlogen duren langer. De kans is groter dat ze worden uitgevochten in stedelijke gebieden onder de burgerbevolking, wat leidt tot doden en levensveranderende verwondingen.

We zien dat steeds meer kinderen te maken krijgen met onvoorstelbare mentale en fysieke trauma’s.

  • Steeds meer kinderen lijden honger.

  • Steeds meer kinderen worden het slachtoffer van vermijdbare ziekten.

  • Er gaan meer kinderen niet naar school.

  • Steeds meer kinderen lopen het risico slachtoffer te worden van seksueel geweld en rekrutering door gewapende groepen.

  • Steeds meer kinderen zitten vast aan de frontlinie zonder toegang tot humanitaire hulp.

De schade die kinderen wordt toegebracht in gewapende conflicten is niet alleen vaak ernstiger dan die van volwassenen, maar heeft ook langduriger gevolgen – voor de kinderen zelf en voor hun samenlevingen.

Save the Children
Save the Children doet verschillende dingen om kinderen in conflictgebieden te steunen. We zetten kindvriendelijke ruimtes op, waar kinderen even kunnen spelen, sporten, muziek maken, tekenen of leren. We bieden onderwijs, geven financiële steun aan scholen en trainen mensen om leraren te worden. Daarnaast bieden we gezondheidszorg op plekken waar de middelen ontbreken. 

Het is aan ons als samenleving om een wereld te creëren waarin alle kinderen veilig kunnen opgroeien en kunnen genieten van de vrijheid die hen toekomt. Om hierbij stil te staan wordt op 14 verschillende bevrijdingsfestivals in Nederland de onderstaande video laten zien. 

Zanger Claude was dit jaar een van de Ambassadeurs van de Vrijheid en maakte voor het Nationaal Comité 4 en 5 mei een korte docu over zijn tijd in een asielzoekerscentrum in Nederland. Hij vertelt hoe hij deze tijd ervaren heeft en gaat in gesprek over vrijheid met jongeren. 

Bijzonder is dat hij hiervoor ook heeft meegedaan met TeamUp, een gezamenlijk programma van Save the Children Nederland, War Child Nederland en UNICEF Nederland, waarbij we met sport en spel psychosociale hulp bieden aan kinderen met een vluchtachtergrond. Bekijk de documentaire om te zien hoe hij dit heeft ervaren!