Skip to main content
Young girl observing gathering

Cruciale hulp wordt geblokkeerd nu Israël de grensovergang bij Rafah inneemt

Woensdag 8 Mei 2024

De overname door Israëlische strijdkrachten van de grensovergang bij Rafah verhindert de hulpverlening aan kinderen in Gaza. Wij eisen een definitief staakt-het-vuren en onbelemmerde toegang om hulp te bieden.  

Deze blokkade heeft catastrofale gevolgen voor kinderen en gezinnen. De toch al beperkte hulp wordt gedwongen stopgezet. De levens van nog eens duizenden kinderen komen op deze manier in gevaar. Het weigeren van humanitaire hulp is een ernstige overtreding tegen kinderen en illegaal volgens het internationaal humanitair recht. 

Onmogelijk om hulp te bieden 
Sinds 7 oktober is Rafah het belangrijkste toegangspunt geweest voor de hulp en brandstof die Gaza binnenkwamen. Andere grensovergangen over land waren slechts gedeeltelijk functionerend. Zelfs als ze open waren, was het voor humanitaire organisaties via die route bijna onmogelijk om hulp te bieden aan gezinnen.  

Wij hebben recent voedsel gebracht aan gezinnen in het noorden van Gaza, maar dit vergde zes weken van onderhandelen en plannen. Dat laat zien met welke onmogelijke omstandigheden hulporganisaties worden geconfronteerd. Door de inval in Rafah is het nu definitief onmogelijk geworden. Honger mag nooit als oorlogswapen worden gebruikt. Sterker nog, het is verboden onder het internationaal humanitair recht. 

Miljoenen kinderlevens op het spel 
Sinds 5 mei is er geen hulp meer binnengekomen via de grensovergang bij Rafah. Dit betekent dat hulporganisaties niet langer in staat zijn om nieuwe hulpvoorraden Gaza binnen te krijgen.  

“Het was moeilijk te geloven dat de zaken nog erger konden worden,” vertelt Xavier Joubert, directeur van Save the Children in de bezette Palestijnse gebieden. “Maar hier zijn we dan. Deze aanval op Rafah is dodelijk; de toename van het aantal luchtaanvallen tot nu toe heeft al tientallen jonge levens geëist. Naast de directe slachtoffers zullen er nog een miljoen kinderlevens op het spel staan.” 

Onze oproep 
Er is nog tijd om het grondoffensief in Rafah te stoppen. De internationale gemeenschap moet alle mogelijke druk gebruiken om haar verantwoordelijkheden onder de Conventies van Genève te handhaven en de ernstiger misdaden tegen burgers en kinderen te voorkomen. 

Wij roepen op tot een onmiddellijk, definitief staakt-het-vuren om de levens van kinderen in Gaza te redden. De strijdende partijen moeten zich te houden aan het internationaal humanitair recht en wij eisen dat Israël de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof handhaaft en zich onthoudt van acties die de mensenrechten ondermijnen.  


Extra informatie: de Israëlische autoriteiten zeiden dat de grensovergang bij Kerem Shalom open zou gaan, er is echter maar één vrachtwagen toegelaten en de grensovergang is nu weer gesloten.