Skip to main content
Eglantyne Jebb

Eglantyne Jebb krijgt plek op erebegraafplaats

Woensdag 7 Februari 2024

Oprichter van Save the Chidren, Eglantyne Jebb, krijgt vandaag een plek op de erebegraafplaats in Genève, ook wel de ‘Begraafplaats der Koningen’ genoemd. Deze begraafplaats is bedoeld voor mensen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de stad. Eglantyne Jebb is de grondlegger van het VN-Kinderrechtenverdrag. Ze richtte in 1919 Save the Children op.

Na afloop van de Eerste Wereldoorlog stelde de Britse overheid een blokkade in waardoor kinderen in landen zoals Duitsland en Oostenrijk stierven van honger en ziekte. Eglantyne Jebb en haar zus Dorothy Buxton besloten dat het tijd was voor actie. Zij voerden campagne om de situatie van kinderen in Oost-Europa te verbeteren. Het Save the Children Fund werd opgezet tijdens een publieke bijeenkomst in de Royal Albert Hall in Londen, mei 1919. Dit was de eerste fondsenwervende activiteit van Save the Children. 

In de periode erna maakte Eglantyne zich hard voor kinderrechten. In een tijd dat het voor vrouwen moeilijk was om zich in het politieke debat te mengen, lukte het Eglantyne om de politiek ervan te overtuigen dat kinderen rechten verdienen. Ze wilde dat kinderrechten en het welzijn van kinderen wereldwijd prioriteit zouden worden. Daarom stelde zij in Zwitserland haar ‘Declaration of the Rights of the Child’ op. Deze werd in 1924 door de Volkenbond (de voorganger van de VN) geadopteerd en vormde de basis voor het huidige Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. 

Michel Anglade, directeur van het kantoor van Save the Children in Genève: 

"Honderd jaar geleden richtte een moedige vrouw, Eglantyne Jebb, Save the Children op als reactie op het verschrikkelijke lijden dat kinderen moesten doorstaan als gevolg van oorlog. "Gewapend met ideeën die haar tijd ver vooruit waren, veranderde Eglantyne Jebb de loop van de geschiedenis toen ze verklaarde dat alle kinderen rechten moesten hebben. Dit revolutionaire idee bracht een wereldwijde beweging op gang die van de wereld een betere plek voor kinderen wilde maken. Het hielp ook de VN Conventie voor de Rechten van het Kind vorm te geven. 

"We zijn trots en vereerd om samen met leden van Eglantyne's familie en vooraanstaande voorvechters van kinderrechten de nalatenschap en impact van deze ongelooflijke vrouw te erkennen, en als organisatie blijven we toegewijd om haar nalatenschap na te leven en op te komen voor kinderrechten wanneer deze worden bedreigd." 

Met haar ideeën over het welzijn van kinderen was Eglantyne haar tijd ver vooruit. In 1928 stierf Eglantyne op 52-jarige leeftijd in Genève. Dit jaar is het precies honderd jaar geleden dat haar ‘Declaration of the Rights of the Child’ werd aangenomen.