Skip to main content
ch1852392

Meer dan 5,5 miljoen mensen in Turkije en Syrië geholpen met Giro555-geld

Maandag 5 Februari 2024

Met een eindopbrengst van 128 miljoen is de hulpverlening na een jaar nog in volle gang: voortzetting van noodhulp, psychosociale hulp en herstel van inkomstenbronnen.

Bijna een jaar geleden kwam Nederland massaal in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. De teller eindigde op 31 december 2023 op €128 miljoen, waarmee deze actie de derde grootste Giro555-actie ooit is. 

Met het eerste deel van de actie-opbrengst hebben de organisaties achter Giro555 de eerste 9 maanden ten minste 5,5 miljoen mensen bereikt. Zo blijkt uit de 9-maanden rapportage die Giro555 vandaag publiceert. In deze periode lag de nadruk van de hulpverlening met name op acute en levensreddende noden, zoals voedselpakketten, toegang tot schoon drinkwater, medische hulp en tijdelijk onderdak. Alhoewel dit nodig blijft, met name in Syrië en een aantal gebieden in Turkije, verschuift de focus langzaam naar het herstel van de lokale economie en inkomstenbronnen. Ook bieden de hulporganisaties psychosociale hulp, onder andere gericht op kinderen. 

De hulp 
Van de opbrengst tot eind oktober 2023 zijn ruim 5.5 miljoen mensen bereikt en onder andere ruim 500.000 voedselpakketten uitgedeeld. Het grootste bedrag ging naar het bieden van acute noodhulp, tijdelijk onderdak en water en sanitaire voorzieningen. Met name in Turkije zijn veel tijdelijke tenten- en containerkampen opgezet en veiligheidsinspecties en -reparaties verricht aan huizen en gebouwen. Terwijl in Syrië de meeste hulp uitging naar water en sanitaire voorzieningen, door een tekort aan schoon drinkwater en hygiëne voorzieningen. 

Het bestede bedrag is nagenoeg gelijk in Turkije en Syrië, en zal ook de komende maanden evenredig verdeeld worden. De omvang van de hulpoperatie is enorm door de grootte van de getroffen gebieden met elk hun eigen uitdagingen. Met de actie-opbrengst wordt door de hulporganisaties nog tot maart 2025 hulpverleend.

Giro555 resultaten

Save the Children 
Dankzij de financiering van Giro555 heeft Save the Children in verschillende steden in Turkije hulp geboden. We hebben onder andere 2.072 voedselmanden, 4.003 onderwijspakketten en 4.130 hygiënepakketten uitgedeeld. Er zijn 24 watertanks geïnstalleerd, 28 douches en 22 toiletunits opgezet en 402 watercontainers uitgedeeld, daarmee bereikten we in totaal 36.564 mensen. Save the Children heeft ook tijdelijke leeromgevingen, waardoor 1.661 kinderen toegang kregen tot veilig onderwijs. Daarnaast zijn er cashprogramma's gestart om huishoudens te ondersteunen bij de opbouw en andere basisbehoeften. 
 
Wij waren ook direct aanwezig in Syrië. We boden mentale zorg, (voedsel)pakketten, cash-geld en medische zorg. Er werden 1.556 voedselpakketten en 675 hulpartikelen uitgedeeld aan getroffen gezinnen, waardoor in totaal 10.666 mensen werden geholpen. Deze pakketten bevatten voedingsmiddelen en andere basisbenodigdheden. We hebben  ook gezondheidscentra opgezet in Idlib en Aleppo, waar we zorg verleenden aan zwangere vrouwen, pasgeborenen en kinderen. Al met al heeft Save the Children met financiering van Giro555 meer dan 100.000 mensen bereikt met noodhulp en ondersteuning. 
 
Op www.giro555.nl staat specifiek per land aangegeven welke noodhulp geboden is door welke organisatie. In juni volgt een eindrapportage over de volledige besteding van het actiebedrag.