Skip to main content
Een kind staat achter een hek in Gaza

Mogelijke inval in Rafah betekent dodelijke val voor meer dan miljoen Gazanen

Vrijdag 9 Februari 2024

Meerderheid van de kinderen in Gaza is nu gevangen in een gebied van slechts 62 vierkante kilometer zonder mogelijkheid om te vluchten.

De meerderheid van de ontheemde bevolking van Gaza - meer dan 1,3 miljoen mensen, waaronder meer dan 610.000 kinderen - zit klem in een gebied dat minder dan een vijfde van de totale landmassa van de enclave beslaat. Dit is ongeveer dezelfde oppervlakte als Amersfoort.

Eerder deze week waarschuwde de VN dat willekeurige bombardementen op dichtbevolkte gebieden mogelijk als oorlogsmisdaden kunnen worden beschouwd.

Gedurende de vier maanden sinds het begin van het conflict zocht ca 60% van de bevolking van Gaza toevlucht in Rafah na door Israël uitgevaardigde "evacuatiebevelen".

Deze gezinnen zijn nu samengepakt in een gebied waar de meerderheid slaapt in provisorische tenten of in de open lucht vanwege het gebrek aan onderdak. Gezinnen worden steeds wanhopiger in hun zoektocht naar voedsel, water en medische zorg.

Uitgebreide Israëlische militaire operaties in Rafah - de belangrijkste toegangspoort voor hulp naar Gaza – betekent het einde van de weinige hulpverlening die nu nog het zuiden van Gaza binnenkomt.

Sinds 1 februari is ten minste één hulpkonvooi dat voedsel naar Gaza transporteert geraakt door Israëlisch vuur, en zijn verschillende hulpverleners gedood tijdens hun werk, volgens de VN. Dit ondanks het feit dat hulporganisaties locaties aan Israëlische autoriteiten hebben doorgegeven.

Pim Kraan, directeur Save the Children Nederland: "Het is moeilijk voor te stellen dat de situatie voor de mensen in Gaza de afgelopen vier maanden erger kon worden, maar als Israëlische troepen zich uitbreiden naar Rafah, zal wat er daarna gebeurt onze ergste nachtmerries overtreffen.

"Doordat Israëlische autoriteiten mensen in Gaza vertelden dat Rafah een veilige plek was om naartoe te vluchten, zit het merendeel van de bevolking- waarvan de helft kinderen zijn - samengepakt in dit gebied, veelal zonder muren of daken om hen te beschermen.

"Ons personeel en andere hulporganisaties kunnen geen hulp uitdelen onder voortdurend bombardement en vuur, en we hebben gezien dat pogingen om humanitaire operaties en personeel te beschermen voortdurend falen.

"Veel partijen in de internationale gemeenschap hebben tot nu toe de test van hun toewijding om kinderen te beschermen niet doorstaan. Dit is de grootste test van allemaal. Zullen ze het internationaal recht en het recht van kinderen op leven handhaven? Of zullen ze toekijken terwijl de levens, lichamen en toekomst van meer kinderen worden vernietigd?"

Save the Children roept op tot onmiddellijk, definitief staakt-het-vuren om de levens van kinderen in Gaza te redden en te beschermen.

Save the Children roept alle staten op om onmiddellijk de levering van wapens, onderdelen en munitie naar Israël en Palestijnse gewapende groepen stop te zetten, zolang er risico bestaat dat ze worden gebruikt om ernstige schendingen van internationaal humanitair recht of mensenrechten te plegen of te vergemakkelijken.

Save the Children roept ook alle donorlanden en de rest van de internationale gemeenschap op om de financiering voor het United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) zo snel mogelijk te hervatten en op te schalen.

Save the Children levert sinds 1953 essentiële diensten en ondersteuning aan Palestijnse kinderen die getroffen zijn door het voortdurende conflict. Het team van Save the Children in het bezette Palestijnse grondgebied werkt dag en nacht om vitale benodigdheden klaar te zetten om mensen in nood te ondersteunen en manieren te vinden om hulp naar Gaza te brengen.