Skip to main content
ch1938300 vernietiging in khan younis

Nederland, stop met het bevorderen van de humanitaire ramp in Gaza

Donderdag 25 Januari 2024

Save the Children doet samen met 15 andere humanitaire- en mensenrechtenorganisaties de oproep aan alle VN-lidstaten om te stoppen met het ondersteunen van de crisis in Gaza door wapenoverdrachten. 

De Israëlische bombardementen en de belegering ontnemen de burgerbevolking van de basisvoorzieningen om te overleven en maken Gaza onbewoonbaar. De bevolking in Gaza wordt geconfronteerd met een humanitaire crisis van ongekende ernst en omvang. 

Staakt-het-vuren 
Daarnaast kwamen bij aanvallen onder leiding van Palestijnse gewapende groepen ongeveer 1.200 mensen om en werden honderden Israëlische en buitenlandse mensen, waaronder kinderen, gegijzeld. Er worden nog steeds meer dan 130 gijzelaars gevangengehouden in Gaza. Gewapende groepen in Gaza zijn doorgegaan met het afvuren van rakketten op bevolkingscentra in Israël, waardoor de school voor kinderen wordt verstoord en het welzijn van burgers wordt bedreigd. Gijzelingen en willekeurige aanvallen zijn schendingen van het internationaal humanitair recht en moeten onmiddellijk eindigen. 

Humanitaire organisaties, mensenrechtenorganisaties, functionarissen van de Verenigde Naties en meer dan 153 lidstaten hebben opgeroepen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren. Wereldleiders hebben er bij de Israëlische regering op aangedrongen het aantal burgerslachtoffers terug te dringen, maar toch blijven Israëlische militaire operaties in Gaza ongekend veel mensen doden, zo blijkt uit recente opmerkingen van de secretaris-generaal van de VN.  

Wreedheden en misdaden 
De lidstaten hebben een wettelijke verantwoordelijkheid om alles in hun mogelijk te doen om voor betere bescherming van burgers en naleving van het internationaal humanitair recht te zorgen. De internationaal gefinancierde hulpacties zijn verlamd door de heftigheid van de vijandelijkheden, waaronder het neerschieten van hulpkonvooien, herhaalde communicatiestoringen, beschadigde wegen, beperkingen op essentiële bevoorrading en een vrijwel volledig verbod op commerciële bevoorrading. Daarnaast is het een lang bureaucratisch proces om hulp naar Gaza te sturen. 

De aanvallen van Israël hebben een enorm deel van de huizen, scholen, ziekenhuizen, waterinfrastructuur, schuilplaatsen en vluchtelingenkampen in Gaza verwoest. Deze bombardementen lijken willekeurig en de ongelofelijk grote schade aan de burgerbevolking die zij constant veroorzaken, is onaanvaardbaar. De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN waarschuwde voor het “verhoogde risico op wreedheden” die in Gaza worden gepleegd en heeft alle staten opgeroepen om te voorkomen dat zulke misdaden zich voordoen. Sinds deze oproep is de humanitaire crisis in Gaza alleen maar erger geworden: 

 • Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn in minder dan vier maanden tijd meer dan 26.750 Palestijnen, waaronder minstens 11.500 kinderen, vermoord. Duizenden anderen liggen begraven onder het puin en worden verondersteld dood te zijn. 

 • Meer dan 62.000 mensen zijn gewond geraakt, velen met levensveranderende verwondingen die hen met blijvende handicaps zullen achterlaten. Ruim 1.000 Palestijnse kinderen hebben een of meer ledematen verloren. 

 • Een onbekend aantal Palestijnse burgers, waaronder naar verluidt kinderen, is volgens de VN onrechtmatig vastgehouden en moet worden vrijgelaten. 

 • Palestijnen worden nog steeds bijna dagelijks gedood in gebieden waarvan de Israëlische regering hen opdroeg te vluchten. In de eerste week van 2024 kwamen bij een Israëlische luchtaanval veertien mensen om het leven – de meerderheid kinderen – in de buurt van een gebied dat door de Israëlische strijdkrachten is voorgeschreven als ‘humanitaire zone’. 

 • Meer dan 85% van de bevolking van Gaza, ongeveer 1,9 miljoen mensen, is gedwongen ontheemd. Velen volgden de door Israël uitgevaardigde bevelen op om naar het zuiden te verhuizen en worden nu opgesloten in kleine stukjes land, die een voedingsbodem zijn geworden voor de verspreiding van ziekten. 

 • Meer dan een half miljoen Palestijnen in Gaza worden geconfronteerd met hongersnood en meer dan 90% van de heeft te maken met voedselonzekerheid, het hoogste percentage dat ooit is geregistreerd door het humanitair orgaan dat verantwoordelijk is voor het maken van feitelijke beoordelingen van voedselonzekerheid. 

 • Meer dan 70% van de huizen in Gaza, een groot deel van de scholen en de water- en sanitaire infrastructuur zijn verwoest of beschadigd, waardoor de bevolking bijna geen toegang meer heeft tot schoon water. 

 • Geen enkele medische faciliteit in het gebied is volledig operationeel en de gedeeltelijk functionerende faciliteiten worden overweldigd door traumagevallen en tekorten aan medische benodigdheden en artsen. Meer dan 300 gezondheidswerkers zijn gedood. 

 • Minstens 167 hulpverleners in Gaza zijn gedood, het hoogste aantal van alle conflicten in deze eeuw. 

Niet leefbaar 
Gaza is vandaag de dag de gevaarlijkste plek om als kind, journalist en hulpverlener te zijn. Ziekenhuizen en scholen mogen nooit een strijdtoneel worden. Deze omstandigheden hebben een situatie van totale wanhoop in Gaza gecreëerd. Israëlische strijdkrachten hebben herhaaldelijk toestemming geweigerd voor hulpkonvooien om gebieden ten noorden van Wadi Gaza te bereiken, waar mensen het grootste risico lopen om te verhongeren. 

De afgelopen weken zijn hooggeplaatste Israëlische functionarissen begonnen op te roepen tot de deportatie van Palestijnse burgers uit Gaza. De gedwongen verplaatsing binnen Gaza en de deportatie van een deel van de bevolking over de grenzen heen, zonder enige garantie op terugkeer, zou een ernstige schending van het internationaal recht vormen en neerkomen op een gruweldaad. 

Er moeten maatregelen komen 
Wij eisen een onmiddellijk staakt-het-vuren en roepen alle staten op om een einde te maken aan de overdracht van wapens. De VN-Veiligheidsraad moet nu een keer zijn verantwoordelijkheid vervullen om de wereldwijde vrede en veiligheid te handhaven. Er moeten maatregelen worden genomen om de overdracht van wapens aan de regering van Israël en Palestijnse gewapende groepen te stoppen, ook door Nederland. Onmiddellijk. 

Ondertekend:  

 1. Save the Children 

 2. Federation Handicap International - Humanity & Inclusion 

 3. War Child Alliance 

 4. Christian Aid 

 5. Norwegian People’s Aid 

 6. Médecins du Monde International Network 

 7. Mennonite Central Committee 

 8. medico international 

 9. Oxfam 

 10. Center for Civilians in Conflict (CIVIC) 

 11. Danish Refugee Council 

 12. Plan International 

 13. Norwegian Refugee Council 

 14. Diakonia 

 15. Amnesty International 

 16. American Friends Service Committee (AFSC)